banner-image

Sorte pšenice stabilnog i visokog prinosa i kvaliteta

Vreme je kad treba razmišljati o jesenjoj setvi ozimih useva, pre svega pšenice. Na našem tržištu već više godina prisutne su sorte jedne od vodećih francuskih semenskih kompanija CAUSSADE čije je sedište u okolini Tuluza u južnoj Fancuskoj. Ovaj semenski materijal vrhunskog kvaliteta dostupan je i domaćim proizvođačima, a na našem tržištu distribuira ga kompanija Agromarket.

U ponudi su sorta pšenice Sothys koja je u Srbiji priznata 2016. godine. Radi se o ranoj sorti koja ima klas sa osjem, a odlikuju je odličan prinos i kvalitet zrna. Norma setve je 400-450 klijavih zrna po kvadratnom metru, sadržaj proteina 12-13 odsto, vlažni gluten 22-25 odsto, a hektolitarska masa 78-80 kg/hl. U ovogodišnjoj žetvi dala je prinose koji su se kretali od 7,6 do 8,4 tona po hektaru.

Sorta Sobred je veoma prinosna, srednje rana sorta koja ima klas bez osja, a preporučena norma setve je 450-500 klijavih zrna po metru kvadratnom. Sadržaj proteina kod ove sorte kreće se u intervalu od 11 do 13 odsto, dok sadržaj vlažnog glutena iznosi 20-25 odsto. Hektolitarska masa ove sorte iznosi 77-80 kg/hl. Prinosi koje je ova sorta ostvarila ove godine kreću se u intervalu od 7,5 do čak 9,5 tona po hektaru koliko je ostvareno u ZZ „Livade“ u Tovariševu.

Poljoprivrednici mogu da se odluče i za sortu Sosthene, veoma prinosnu pšenicu nove generacije koja je namenjena za intenzivnu proizvodnju. U pitanju je srednje kasna sorta s klasom piramidalnog oblika bez osja koja daje visoke i stabilne prinose. Setvena norma kod ove sorte iznosi 450-500 klijavih zrna po metru kvadratnom. Sadržaj proteina kod Sosthene iznosi 12-14 odsto, sadržaj vlažnog glutena je 22-27 odsto, a hektolitarska težina iznosi 78-82 kg/hl. Ova sorta je u ovoodišnjoj setvi postigla izuzetno visoke prinose, čak do 9,7 tona koliko je požnjeveno na PIK „Južni Banat“ u Beloj Crkvi.

Zainteresovani mogu da se za dodatne informacije obrate Agromarketu-sektor semena, pozivom na brojeve telefona 069/511-06-44, 063/590-139 i 063/626-953.

(Agrosmart)