banner-image

Kako mladi bračni parovi da kupe kuću u vojvođanskim selima

Mladi bračni parovi u Vojvodini koji žele da se nastane na selu, mogu do 30. septembra ove godine da konkurišu kod Zavoda za ravnopravnost polova za bespovratnu pomoć za kupovinu kuća sa okućnicom. Najviše mogu da dobiju million dinara, a ukupno im je namenjeno 43 miliona dinara.

Uslov je da su u braku najmanje godinu dana, a mogu da konkurišu i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.

Kako se navodi u konkursu, da bi se prijavili, jedan od učesnika konkursa ne sme biti stariji od 40 godina, barem jedan supružnik ili partner bi trebalo da je u radnom odnosu, a potrebno je da imaju najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine te da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi dva miliona dinara.

Dodatne informacije mogu se videti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova. 

Dva miliona evra od Fondacije „Prosperitati“

Fondacija „Prosperitati“ koja realizuje program pomoći za ekonomski i teritorijalni razvoj mađarskih zajednica u Vojvodini, vredan ukupno 160 miliona evra, raspisala je novi, četvrti krug konkursa, a jedan se odnosi i na kupovinu kuća sa okućnicom. 

Za kupovinu seoskih kuća na raspolaganju je 620 miliona forinti, tj, oko dva miliona evra, dok je za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „Propsperitati“ obezbedio 4,5 milijarde forinti (oko 15 miliona evra) u vidu subvencionisanog kredita, a za projekte srednje vrednosti u poljoprivredi i privredi opredeljeno je šest milijardi forinti (oko 19,5 miliona evra) bespovratne pomoći. Vrednost tih projekata je između 50.000 i 500.000 evra.

Govoreći o kupovini kuća rukovodilac programa Fondacije „Prosperitati“ Balint Juhas za Agrosmart je objasnio kako izgleda procedura za konkurisanje.

Zainteresovani se, naime, najpre prijavljuju i predlažu nekretninu koja treba da odgovara kriterijuma konkursa, to jest da je useljiva, podobna za ekonomsku, preduzetničku aktivnost, da ima ili baštu ili sporedne objekte pogodne za držanje životinja, da je van grada u Vojvodini, da je bez tereta… „Prosperitati“ odobrava bespovratno 1,2 milion dinara, a ako vrednost kuće premašuje taj limit, podnosilac prijave razliku dopunjava sopstvenim učešćem. Novac Fondacija isplaćuje direktno prodavcu.

-U prvom krugu iz ovog programa sufinansirana je kupovina 78 kuća u vojvođanskim mestima i 400 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za 78 kuca smo odobrili i isplatili 730.000 evra, a za 400 hektara zemlje malo više od 1.5 milion evra. Sada imamo raspoloživa sredstva za kupovinu 200 kuća za mlade bračne parove i 1.500 hektara. Time direktno utičemo na razvoj sela, poboljšanje uslova za život u ruralnim područjima Vojvodine i promenu demografske slike – kaže Juhas.

Prosperitati“ je uspešne projete realizovao u 37 lokalnih samouprava, u 147 mesta u Vojvodini, kaže Juhas, a na konkurse se mogu prijaviti oni koji imaju i srpsko i mađarsko državljanstvo

S. G.