banner-image

Vreme je za analizu kvaliteta meda

Kao i svake godine, SPOS potpisuje ugovor za analize meda sa ustanovama koje ponude najpovoljnije cene za analize, isključivo za pčelare SPOS-a! Te ustanove su ove godine Zavod za javno zdravlje Požarevac, Naučni institut za veterinarstvo Srbije iz Beograda, Institut za javno zdravlje iz Niša i Jugoinspekt Beograd A.D.

Pažljivo pročitajte ponuđene uslove, i opredelite se za opciju koja vam više odgovara, zavisno od vama bitnih faktora (udaljenost, vreme…).

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, POŽAREVAC

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

U okviru ovog cenovnika, Zavod snosi i troškove slanja meda poštom na adresu Zavoda (paket do 2 kg, samo opcija danas za sutra), što je izuzetna pogodnost za pčelare.

  1. Kontrola kvaliteta meda: 4.300,00 dinara
  2. Ispitivanje prisustva rezidua antibiotika i sulfonamida – preliminarno: 1.100,00 dinara,
  3. Za uzorke za koje posle preliminarnog ispitivanja postoji sumnja na prisustvo rezidua antibiotika: 2.760,00 dinara
  4. Mikrobiološko ispitivanje: 1.330,00 dinara
  5. Kontrola kvaliteta preparata na bazi meda: 4.300,00 dinara
  6. Kontrola kvaliteta polena: 810,00 dinara
  7. Kontrola kvaliteta propolisa: 510,00 dinara
  8. Kontrola kvaliteta mleča: 820,00 dinara
  9. Polenska analiza monoflornih vrsta meda: 2.500,00 dinara

 

Procedura je sledeća: Pčelar najpre izvrši uplatu Zavodu za javno zdravlje iz Požarevca, ul. Jovana Šerbanovića br. 14, 12000 Požarevac, na žiro račun: 840-53667-50, svrha uplate: Analiza meda SPOS.

Važno: Zavod nije obveznik PDV-a i cene su konačne, tj. gornji iznosi se unose na uplatnicu u zavisnosti od izbora analiza.

Zatim treba upakovati:

–       Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide i mikrobiološko ispitivanje po uzorku po 0,5 kg meda u dve plastične tegle,

–       Ukoliko se radi kontrola kvaliteta, pregled na antibiotike i sulfonamide bez mikrobiološkog ispitivanja po uzorku po 0.5 kg meda u jednu plastičnu teglu

Staviti u paket, priložiti original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilokom pakovanja tegle, teglu dobro umotajte u kesu ako slučajno dođe do curenja meda. Najbolje da med sipate u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da curi. Zatim se isključivo poziva neka služba BRZE POŠTE, kod kojih se navede da poštarinu plaća primalac pošiljke i pošalje se na gore navedenu adresu. U slučaju da postoji sumnja na prisustvo antibiotika i sulfonamida vlasnik se obaveštava da je potrebno dodatno ispitivanje koje se nastavlja nakon uplate 2.760,00 din. Nakon završenih analiza rezultati se šalju poštom o trošku Zavoda na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Napomena: za polensku analizu monoflornih vrsta meda potrebno je da se pošalje još 0,5 kg, da se med uzme sa dna bureta, ako je stajao mesec ili više dana. Pre slanja uzorka za ovu specifičnu vrstu analize obavezno pozvati dole navedene kontakt osobe. Kontakt osobe u Zavodu su: dr Saša Dražilović tel. 064/873-4038 i dr sc. Zoran Pavlović 064/873-4025, e-mail je:[email protected]

 

NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJE, BEOGRAD

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

–   Ukupna cena ispitivanja kvaliteta meda iznosi 4.465,92 dinara sa obračunatim PDV-om.

–   Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida obračunava se po ceni od 2.217,60 dinara sa PDV-om,      

– Ukupna cena za kvalitet meda i rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri iznosi 6.683,52 dinara sa PDV-om;

–   Mikrobiološka ispitivanja meda obračunavaće se po ceni od 1.250,90 dinara sa PDV-om;

–  Ukupna cena za kvalitet meda, rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri i mikrobiološka ispitivanja meda iznosi 7.934,42 dinara sa PDV-om.

Cene ispitivanja za pojedinačne parametre kvaliteta:

     – dijastaza: 1.944,00 dinara sa PDV-om,

     – HMF: 1.099,20 dinara sa PDV-om,

     – voda: 51,60 dinara sa PDV-om,

     – redukujući šećeri i/ili sahroza: 1.440,00 dinara sa PDV-om,

     – kiselost: 597,60 dinara sa PDV-om,

     – mineralne materije: 450,00 dinara sa PDV-om.

Cene ispitivanja proizvoda od meda:

   – polen (suva materija): 856,32 dinara sa PDV-om,

   – propolis (materije koje se ekstrahuju u alkoholu): 597,60 dinara sa PDV-om,

   – mleč (voda): 720,00 dinara sa PDV-om,

   – mešavine (suva materija): 856,32 dinara sa PDV-om.

Troškove poštarine za slanje (brzom poštom) uzoraka meda (do 2 kg) SNOSI PČELAR. Procedura je sledeća: pčelar najpre treba da izvrši uplatu NIVS-u (Naučni Institut za veterinarstvo Srbije iz Beograda), ul. Auto put br. 3, 11070 Novi Beograd, na tekući račun 205-119923-92, svrha uplate: Analiza meda SPOS. Zatim treba da upakuje 0,5 kg meda u plastičnu ili staklenu teglu, po uzorku, stavi u paket, priloži original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod Vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilikom pakovanja tegle dobro umotati u kese, da ne bi došlo, slučajno, do curenja meda. Najbolje je med sipati u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da iscuri. Zatim pošaljite paket o Vašem trošku, na gore navedenu adresu. Napomena: Za kompletnu analizu meda potrebno je do 1 kg meda. Ukoliko se radi samo jedna od analiza dovoljno je 0,5 kg meda. Za analizu propolisa potrebno je do 40 g, propolis kapi do 20 ml (2 bočice) uz obaveznu specifikaciju. Za sve mešavine meda (med sa propolisom, matičnim mlečom i sl.) obavezno dostaviti specifikaciju. Nakon završene analize, rezultati se šalju poštom o trošku Instituta na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Eventualno ako imate bilo kakvu nedoumicu ili problem obratite se na telefon 011/71 91 273 ili na mejl [email protected][email protected], tražite vet. spec. Svetlanu Vuković.

(NAPOMENA Instituta: priložene cene važe isključivo za članove SPOS-a)

 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, NIŠ

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU:

–   Ukupna cena ispitivanja kvaliteta meda iznosi 4.202,00 dinara sa obračunatim PDV-om.

–   Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida obračunava se po ceni od 1557,00 dinara sa PDV-om,      

–  Ukupna cena za kvalitet meda i rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri iznosi 5758,00 dinara sa PDV-om;

–  Mikrobiološka ispitivanja meda obračunavaće se po ceni od 1260,00 dinara sa PDV-om;

–  Ukupna cena za kvalitet meda, rezidue antibiotika i sulfonamida ukoliko se rade svi parametri i mikrobiološka ispitivanja meda iznosi 7019,00 dinara sa PDV-om.

Cene ispitivanja za pojedinačne parametre kvaliteta:

– dijastaza: 1.100,00 dinara sa PDV-om,

– HMF: 550,00 dinara sa PDV-om,

– voda: 169,00 dinara sa PDV-om,

 – redukujući šećeri i/ili sahroza: 1.269,00 dinara sa PDV-om,

– kiselost: 169,60 dinara sa PDV-om,

– električna provodljivost 300,00 dinara sa PDV-om

Cene ispitivanja proizvoda od meda:

   – polen (suva materija): 856,32 dinara sa PDV-om,

   – propolis (materije koje se ekstrahuju u alkoholu): 597,60 dinara sa PDV-om,

   – mleč (voda): 748,00 dinara sa PDV-om,

   – mešavine (suva materija): 748,00 dinara sa PDV-om.

Troškove poštarine za slanje (brzom poštom) uzoraka meda (do 2 kg) SNOSI PČELAR. Procedura je sledeća: pčelar najpre treba da izvrši uplatu IZJZNIS (Institut za javno zdravlje Niš), ul. Bulevar Zorana Đinđića 50, matični broj 07199520 , na tekući račun 840605677, (ili na blagajni Instituta) svrha uplate: Analiza meda SPOS. Zatim treba da upakuje 0,5 kg meda u plastičnu ili staklenu teglu, po uzorku, stavi u paket, priloži original uplatnice (preporučujemo da uplatu vršite uplatnicom sa 3 primerka, da bi jedan primerak ostao kod Vas kao dokaz uplate) i papir na kome piše koje analize se traže. Prilikom pakovanja tegle dobro umotati u kese, da ne bi došlo, slučajno, do curenja meda. Najbolje je med sipati u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da iscuri. Zatim pošaljite paket o Vašem trošku, na gore navedenu adresu. Napomena: Za kompletnu analizu meda potrebno je do 1 kg meda. Ukoliko se radi samo jedna od analiza dovoljno je 0,5 kg meda. Za analizu propolisa potrebno je do 40 g, propolis kapi do 20 ml (2 bočice) uz obaveznu specifikaciju. Za sve mešavine meda (med sa propolisom, matičnim mlečom i sl.) obavezno dostaviti specifikaciju.

– Takođe uz uzorak je potrebno dostavi i zahtev Republičke veterinarske inspekcije za ispitivanje u kojem će inspektor definisati zahtevana ispitivanja;

Nakon završene analize, rezultati se šalju poštom o trošku IZJZ Nis na adresu sa koje je poslat paket sa medom.

Eventualno ako imate bilo kakvu nedoumicu ili problem obratite se na telefon 018/4204013 ili na mejl [email protected].

 

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.

VAŽEĆI CENOVNIK PO POTPISANOM UGOVORU

  Ukupna cena ispitivanja kvaliteta meda (sadržaj HMF-mg/kg, sadržaj redukovanih šećera-računato kao invertni šećer-%, sadržaj saharoze-%, sadržaj vode-%, sadržaj materija nerastvorljivih u vodi-%, ukupna kiselost-mmola/kg) iznosi  3.576,00 dinara sa obračunatim PDV-om.

 

 –   Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida obračunava se po ceni od 7.200,00 dinara sa PDV-om,      

 –  Ukupna cena za kvalitet meda  i  rezidue  antibiotika i sulfonamida  ukoliko se rade svi parametri iznosi 10.776,00 dinara sa PDV-om;

 –  Ukupna cena za nalaz rezidua antibiotika skrining metodom obračunava se po ceni od 2.400 dinara sa PDV-om

 

Ukupna cena za polensku analizu monoflornih vrsta meda iznosi 2.520,00 dinara sa PDV-om

 

TROŠKOVE POŠTARINE ZA SLANJE UZORAKA MEDA SNOSI PČELAR.  Rezultate analiza JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., šalje o svom trošku. Procedura je sledeća, potrebno je uz med poslati i zahtev za tražena ispitivanja. Med se upakovan u količini od 1 kilograma dostavlja laboratoriji na adresu Jugoinspekt Beograd AD, Zavod Topčider, Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, Teodora Drajzera 11, 11000 Beograd. Po prijemu uzoraka laboratorija će dostaviti pčelaru instrukcije za plaćanje. Med je potrebno pakovati u staklenu teglu ili plastičnu. Prilikom pakovanja tegle dobro umotati u kese, da ne bi došlo, slučajno, do curenja meda. Najbolje je sipati med u teglu za koju ste sigurni da iz nje med ne može da iscuri. Zatim pošaljite paket o vašem trošku, na gore navedenu adresu. Nakon izvršene analize, a po izvršenoj uplati pčelara, rezultati se šalju poštom o trošku Jugoinspekt Beograd ad, na adresu pčelara.

Ukoliko eventualno imate bilo kakvu nedoumicu ili problem obratite se na telefon 011/2667-222 i 011/3672-861 ili na mejl [email protected] ili [email protected].

 (SPOS)