banner-image

Dobro vino se pravi samo od zdravog grožđa

Berba grožđa počinje kada se uspostave optimalni uslovi za berbu, a to je trenutak kada je procenat šećera i vinskih kiselina u zadovoljavajućem odnosu. Berbu grožđa treba obavljati po lepom i suvom vremenu. Po kiši i hladnom vremenu grožđe ne treba brati. Takođe je bitno zdravstveno stanje grožđa. To je posebno važno kada se vrši tzv. probirna berba,gde se moraju brati potpuno zdravi i zreli grozdovi.

Grozdove treba brati makazama ili oštrim nožem vodeći pri tom računa da se ne povredi lastar vinove loze. Za berbu mogu da posluže i plastične kofe ili plastični sanduci, pletene korpe i sl.. Voditi računa da ne dođe do pucanja bobica i gubitka grožđanog soka.

Za dobijanje dobrog i kvalitetnog vina bitan je i transport grožđa. Transport grožđa od mesta berbe (vinograda) do podruma gde će se vršiti prerada treba obaviti u što kraćem vremenskom roku. U suprotnom, ako bi se odugovalačilo sa transportom, moglo bi doći do početka fermentacije grožđanog soka pod uticajem temperature.
Transport grožđa obavlja se u kamionima, prikolicama ili nekim drugim prevoznim sredstvom vodeći računa da grožđe bude zaštićeno, da ne bi došlo do mehaničkog oštećenja grozdova, curenja grožđanog soka i njegovog gubitka prilikom transporta. Prilikom dolaska na mesto istovara (podrum) treba odmah otpočeti sa preradom.

(PSSS)