banner-image

Bliži se vreme sadnje voća, sadnice birati pažljivo

Da bi se pravilno izvršio izbor vrsta i sorti voća treba dobro poznavati osnovne uslove za intezivnu voćarsku proizvodnju. Ako je reč o podizanju voćnjaka u izrazito voćarskom rejonu, onda se zna kako se koje vrste i sorte ponašaju , tako da je njihov izbor lakši i jednostavniji. Izbor i priprema sadnica, odnosno kvalitet sadnog materijala su vrlo važni aspekata koji imaju ogroman uticaj na primanje i razvitak voćaka. Pri izboru sadnog materijala mora se obratiti pažnja na : 
-autentičnost sorte i podloge
-starost sadnica i njihovo zdravstveno stanje
-razvijenost sadnica, naročito korena
-mehaničke povrede
-način vađenja pakovanja i transporta 
-osobenost podloga
-uslovi u kojima su sadnice odgajane
Za sađenje na stalno mesto dolaze u obzir samo potpuno zdrave sadnice,bez ikakvih znakova viroznih bolesti i bez prisustva štetočina a naročito bez tumora na korenu ili nadzemnim delovima.Sadnice moraju biti dobro očuvane od mrazeva, isušivanja i mehaničkih povreda.

Važno je da sadnice imaju snažan, dobro razvijen i žiličast korenov sistem što bolje očuvan prilikom vađenja.Sadnice voćaka moraju biti lepo i umereno razvijene.Kržljave sadnice ne treba koristiti jer se slabo primaju a kad se prime loše se razvijaju i mogu stradati tokom zime od mrazeva.

Neposredno pre sađenja voćaka treba oštrim makazama odseći polomljene i suviše povređene žile a zdrave, pravilno i ravnomerno skratiti. Preseci moraju biti pravi , jer najbolje zarastaju i obnavljaju žile. Ako je sržna žila jako razvijena skraćuje se da bi se suzbilo rastenje korenovog sistema u dubinu. Koren sadnica sa već skraćenim žilama treba potopiti u 2% rastvor plavog kamena radi dezinfekcije preseka, pa zatim potopiti u kašu napravljenu od dela sveže goveđe balege i dva dela gline da bi se spečila svenulost žilica i poboljšali uslovi obrazovanja kalusa. 
(PSSS „Čačak)
Snežana Dragićević-Filipović