banner-image

U Finskoj zeleno svetlo za upotrebu insekata kao hrane za ljude

Ministarstvo poljoprivrede u Finskoj pre nekoliko dana odobrilo je upotrebu insekata u hrani za ljude. U ovoj zemlji je jedino, među svim članicama EU, postojala ovakva zabrana, odnosno takvo tumačenje pravila EU. Insekti su se, ipak, prodavali u pojedinim marketima sa naznakom „kuhinjska dekoracija“. Sada je zvanično data dozvola da se pojedini insekti gaje za upotrebu i ljudskoj ishrani pod uslovom da se poštuju propisi u ovoj oblasti, odnosno da ova hrana bude potpuno bezbedna za korišćenje.

Ministarstvo je ovakvu odluku donelo nakon ankete u kojoj se više od polovine ispitanika izjasnilo da je spremno da u svoju ishranu uvede i insekte. Takođe, trećina anketiranih rekla je da je već probala jela koja su sadržala insekte.

Praksa korišćenja insekata u hrani za ljude je relativno nova na zapadu dok u zemljama na istoku postoji veoma duga tradicija njihove upotrebe. Oni su jeftin izvor proteina, pa su veoma popularna hrana pogotovo u siromašnijim zemljama u Aziji. U Evropi se insekti u ovu svrhu do sada nisu koristili jer uglavnom postoje predrasude ljudi po ovom pitanju.

Međutim, ono na čemu se intenzivno radi u nekim od vodećih instituta na starom kontinentu je ispitivanje mogućnosti upotrebe insekata kao stočne hrane. Do sada su dobijeni uglavnom pozitivni rezultati u pogledu isplativosti proizvodnje određenih insekata u ovu svrhu, kao i nutritivne vrednosti hraniva koja bi se dobijala njihovom preradom.

S.K.