banner-image

Evropa se bori protiv dvojnog kvaliteta prehrambenih proizvoda

Evropska komisija nedavno je, kako prenosi sajt europa.rs, objavila set smernica o primeni propisa EU o hrani i zaštiti potrošača na proizvode dvojnog kvaliteta, kako je predsednik Junker i najavio u svom govoru o stanju Unije.

Ove smernice će nacionalnim vlastima pomoći da razluče da li određena kompanija krši zakone EU pri prodaji proizvoda dvojnog kvaliteta u različitim zemljama.

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je u govoru o stanju Unije rekao: „Odbijam da prihvatim da se ljudima u nekim delovima Evrope prodaju proizvodi lošijeg kvaliteta uprkos tome što su im ambalaža i robna marka isti. Moramo da damo nacionalnim organima veća ovlašćenja kako bi iskorenili nezakonite prakse.”

Vera Jurova, komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, kaže: „Prodaja dva različita proizvoda u istom pakovanju je obmanjujuća i nepoštena prema potrošačima. Ovo je jasan primer da prekogranične probleme možemo da rešimo samo udruženim snagama na nivou EU. Države članice su predugo bezuspešno pokušavale da reše ovaj problem. Nameravam da stanem na kraj ovoj praksi koja je zabranjena pravom EU i da se postaram da svi potrošači imaju isti tretman.”

U smernicama se navode i objašnjavaju relevantni zahtevi koji proističu iz zakona EU o hrani i zaštiti potrošača kojih se nacionalni organi moraju podržavati prilikom analize potencijalnog problema sa proizvodima dvojnog kvaliteta:

Uredba o informacijama o hrani kojom je propisano da se potrošačima moraju pružiti tačne i precizne informacije o određenom prehrambenom proizvodu. Na primer, na etiketama moraju biti navedeni svi sastojci proizvoda.

Direktiva o nepoštenim poslovnim praksama, kojom se zabranjuju nepoštene poslovne prakse, poput stavljanja na tržište proizvoda pakovanih u istoj ambalaži, na način koji može da obmane potrošače.

U smernicama su navedeni koraci koje nacionalni organi nadležni za pitanja hrane i potrošača treba da prate kako bi utvrdili da li proizvođači krše ove zakone. Ako kršenje zakona ima prekograničnu dimenziju, nacionalni organi nadležni za pitanja potrošača mogu da reše to pitanje preko Mreže za saradnju u oblasti zaštite potrošača na evropskom nivou.

Nacionalni organi za pitanja potrošača i hrane su obavezni da se staraju o tome da se preduzeća pridržavaju propisa EU. Evropska komisija, međutim, pomaže državama članicama objavljivanjem ovih smernica i pruža podršku u drugim oblastima.

Osim ovih smernica, Komisija radi na metodologiji za unapređenje uporednih testova prehrambenih proizvoda kako bi državama članicama obezbedila čvrstu zajedničku i naučnu osnovu za razgovar o ovom pitanju. Komisija je za razvoj te metodoligije izdvojila million evra za Zajednički istraživački centar.

Komisija je takođe izdvojila milion evra za finansiranje studija ili mera sprovođenja, čime podržava dalji rad na prikupljanju dokaza i sprovođenju.Komisija je započela dijalog sa proizvođačima i udruženjima robnih marki koje su se obavezale na izradu kodeksa ponašanja ove jeseni.

Komisija će 13. oktobra učestvovati u Samitu o potrošačima, ministarskom sastanku na visokom nivou na temu prehrambenih proizvoda dvojnog kvaliteta koji u Bratislavi organizuju vlade Slovačke i Češke. Osim toga, Komisija će u septembru i novembru organizovati radionice sa organima za zaštitu potrošača