banner-image

Najveći projekat u organskoj proizvodnji na Evropskim danima saradnje u Šibeniku

Na obeležavanju Evropskog dana saradnje, u okviru Dana regionalnog razvoja i EU fondova, u Šibenku je predstavljen prekogranični projekat “Organik bridž” (Organic Bridge).

Učesnici Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. i Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020, kao i šira javnost, imali su priliku da se pobliže upoznaju s najvećim prekograničnim projektom u oblasti organske proizvodnje.

Reč je o projektu vrednom 550.000 evra, koji traje dve godine u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija. Ralizuju ga Centar za organsku proizvodnju Selenča i organizacija Teras iz Subotice, kao i Grad Valpovo i agencija Tera Tehnopolis iz Hrvatske. Kako se čulo na “Evropskom danu saradnje” u Šibeniku, “Organik bridž” je najveći projekat u branši organske proizvodnje u ovom delu Evrope, a Evropska unija ga je podržala kako bi se kroz unapređenje te vrste poljoprivrede podstakle privredne i preduzetničke aktivnosti, razvilo tržište organskih proizvoda i poboljšao život u ruralnim sredinama.

O njemu su govorile direktorica Lokalne razvojne agencije Valpovo – Petrijevci Lidija Maurović Košćak i projektna menadžerka Centra za organsku proizvodnju Selenča Biljana Viduka.

-Neke od aktivnosti ovog projekta su uspostavljanje centra za ekološku proizvodnju s edukacijsko-proizvodnim poligonima za proizvodnju i preradu voća i povrća, te edukacije i savetovanja proizvođača u cilju unapređenja proizvodnog procesa, uvođenja inovacija u preradu voća i povrća, unapređenje marketinga…- kazale su one na “Evropskim danima saradnje” u Šibeniku, koje je organizovala Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Ova Agencija realizuje Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za finansijsko razdoblje 2014-2020, koji obuhvata područje na kojem živi 2,3 miliona stanovnika.

S. G.