banner-image

250 miliona dinara za nabavku nove mehanizacije

Razvojni fond Vojvodine (RFV) raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Proizvodjači su tako dobili mogućnost da po veoma povoljnim uslovima nabave potrebnu mehanizaciju. Moguće je i da će resorni Sekretarijat uskoro raspisati konkurs te će poljoprivrednici koji nabave mehanizaciju dobiti mogućnost da refundiraju deo sredstava uloženih u nabavku mehanizacije.

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

Jedini trošak koji imaju učesnici na konkursu je naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa koja  iznosi 246,00 dinara za fizička lica.

Iznos kredita je od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara, a kamatna stopa iznosi 1,5 odsto. Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, odnosno bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina.

Rok vraćanja kredita je do pet godina uz grejs period od šest meseci.

Za obezbeđenje kredita mogu se koristiti lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, garancija poslovne banke, hipoteka na pojoprivrednom zemljištu ili zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Aktuelni su i konkursi RFV koji su raspisani ranije. To su konkurs za dugoročne kredite za poljopivredu,  konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemlišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi.

Sve o uslovima konkurisanja može se pročitati na internet stranici Razvojnog fonda Vojvodine.