banner-image

Evropska pomoć za 177.000 mladih poljoprivrednika

Evropski komesar Fil Hogan

„Današnji mladi farmeri su budući zaštitnici životne sredine“, rekao je komesar Evropske unije Phil Hogan, na konferenciji koju su organizovali Evropski savet mladih poljoprivrednika (CEJA) i DeLaval, i naglasio važnost mladih evropskih poljoprivrednika za budućnost ovog sektora, koji je visoko na dnevnom redu Evropske komisije u pogledu poljoprivrede i  ruralnog razvoja.

Samo šest odsto evropskih poljoprivrednika mlađe je od 35 godina, u poređenju sa 56 odsto onih koji su stariji od 55 godina. Uz starenje poljoprivrednih zajednica, generacijska obnova je sve važnija i treba je propratiti prilagođenim politikama.

Kao što je komesar Hogan rekao na konferenciji: „Vi [evropski mladi farmeri] ste budućnost agro-prehrambenog sektora EU i zbog toga je vaše mišljenje veoma važno kada se radi o pronalaženju novih i boljih načina da poljoprivreda postane održiva.“

Odeljenje Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj podržava mlade poljoprivrednike kroz zajedničku poljoprivrednu politiku. Na primer, više od 177 hiljada mladih farmera imaće koristi od početne pomoći za mlade poljoprivrednike do 2020. godine u skladu sa trenutnom politikom ruralnog razvoja. Štaviše, više od 280 hiljada ima koristi od dodatne podrške u okviru direktnih plaćanja, što odgovara dodatku od 25 odsto za maksimalni period od pet godina.

„Društvo već očekuje da će naš agro-prehrambeni sektor zadržati snabdevanje sigurnom, visoko kvalitetnom hranom. Stoga, ako očekujemo da će ovaj sektor da predvodi kada su u pitanju životna sredina i klima, moraju da se uspostave značajne nove strukture nagrada“, rekao je Hogan.

Odeljenje za poljoprivredu Komisije radi na prilagođavanju svojih politika i prepoznaje potrebu da sarađuje direktno sa akterima iz sektora. Zbog toga je od februara do maja 2017. godine pokrenuta javna konsultacija o „modernizaciji i pojednostavljanju zajedničke poljoprivredne politike“. Što se mladih farmera tiče, rezultati su pokazali da su glavne prepreke na putu da postanu poljoprivrednici cene i dostupnost zemljišta, pokazala je ova konferencija.

B. Džinić