banner-image

Poslednji otkosi najbolji za pripremu senaže

Nakon poslednjih padavina došlo je do porasta mase trava i leguminoza što bi trebalo iskoristiti za pripremu kvalitetne kabaste stočne hrane. Pošto je sušenje mase, zbog kratkog dana i jakih rosa, praktično nemoguće preporuka je priprema senaže. S druge strane poželjno je masu trava i leguminoza skinuti pre zime kako ih ne bi oštetili miševi tokom zime.

Tehnologija priprema senaže se ne razlikuje od pripreme od prvog otkosa. Masu trava i leguminoza prvo pokositi i skupiti na otkose i ostaviti da provene 24 časa. Sutradan nakon spadanja rose masu pokupiti i seckati silo-kombajnom na dužinu odreska od 1 cm. Tako serckanu sabiti u pripremljeni objekat.

Sabijanje mase treba da bude bolje nego sabijanje kukuruzne silaže jer se trava se nešto teže sabija. Ukoliko u siliranoj masi preovlađuju leguminoze onda obavezno treba dodati kukuruznu prekrupu u količini 7-10 % od ukupne mase u slojevima posle svake prikolice pre gaženja. Na ovaj način se obezbeđije optimalna količina šećera za mlečno-kiselinsko vrenje.

Ukoliko u masi za siliranje ima više trava ili ima približno ista koičina trava i leguminoza onda nije potrebno ništa dodavati nego masu samo dobro sabiti u objektu.
Upotreba inokulanata nije neophodna ali je poželjna zbog manjeg grejanja silirane mase nakon otvaranja silo-objekta.

Ovako pripremljena senaža može da ima i do 20 % proteina što dozvoljava smanjenje upotrebe koncentrata u obroku preživara i samim tim i je ekonomski efekat ukupne proizvodnje je mnogo bolji.

(PSSS Kruševac)