banner-image

Beskamatni krediti za poljoprivrednike u Kuli

Opština Kula uputila je Javni poziv poljoprivrednim proizvođačima za subvencionisanje kamate i/ili naknade za kratkotočno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, odnosno nabavku obrtnih sredstava u 2017. godini.
Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Kula koji su zainteresovani za poljoprivredne kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za nabavku obrtnih sredstava, na period od 12 meseci, uz učešće opštine u subvencionisanju kamate i/ili naknade, u visini 100 %.
Banka koja je ispunila uslove Javnog poziva koji je raspisao Predsednik opštine i koja će odobravati poljoprivrednim gazdinstvima subvencionisane kredite za nabavku obrtnih sredstava je:
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – filijala Kula, Lenjinova br.1

 Ukupna sredstva za subvencionisanje kamata i/ili naknada na odobrene kratkoročne kredite  iznose 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu opštine za 2017. godinu.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pročitati ovde

Prijavu za Javni poziv možete preuzeti ovde