banner-image

Kolostrum presudan za zdravlje teladi

Otpornost teladi prema infekcijama u prvim nedeljama života skoro je potpuno zavisna od kolostruma. Imajući u vidu da kolostrum može da ima veoma različite koncentracije imunoglobulina (20-115 mg/ml), došlo se do zaključka da bi optimalna količina kolostruma pri prvom napajanju trebala da bude između 3 i 4 litra, a da još dva litra treba da se unesu 6-8 časova posle prvog uzimanja. Ovde treba imati u vidu i zapreminu sirišta kod novorođenog teleta kao ograničavajući faktor za unos celokupne količine kolostruma.

Prvo napajanje treba da bude u roku 1 -2 sata po telenju. Mala je verovatnoća da će novorođeno tele samo popiti predviđenu količinu od 3-4 litra kolostruma, te se zbog toga preporučuje davanje kolostruma flašom.

Telad kolostrum mogu da unesu sisajući majku, da budu napojena preko cucle ili da piju neposredno iz kante. Telad će prilikom prvog uzimanja kolostruma samostalno popiti oko 2 litra, a do dvanaestog časa života bi trebalo da unesu barem još toliko.

Sledećih dana telad treba da dobijaju kolostrum u količini od 10-12% svoje telesne težine podeljenu u tri napajanja.

Telad čije je rađanje bilo otežano obično su iscrpljena i unose manju količinu kolostruma. Uopšteno se može reći da postoje više različitih preporuka o načinu napajanja teladi kolostrumom, ali se suština svodi na to da tele, što pre posle teljenja, dobije što je moguću veću količinu kolostruma. Iako je sisanje majke prirodan put unosa kolostruma, pri čemu je obezbeđena njegova odgovarajuća temperatura, ovaj način treba izbegavati zbog moguće infekcije prljavštinom s kože vimena i zbog toga što je nepoznata količina koja je popijena.
U slučaju napajanja iz kofe veliku pažnju treba obratiti na čistoću pribora koji se koristi za napajanje. Naročito su problematične cucle u kojima se, u slučaju nepravilnog čišćenja, zadržava i taloži nečistoća i opstaju mikroorganizmi koji mogu da ugroze zdravlje teleta.
Kvalitet kolostruma, pri čemu se prvenstveno misli na koncentraciju imunoglobulina, zavisi od starosti majke, eventualnog izmuzanja pre porođaja, kako je protekao porođaj itd. Prvotelke imaju prirodno manju koncentraciju imunoglobulina u kolostrumu. Značajan činilac je i dužina boravka grla u zapatu, odnosno dužina vremena izloženosti mikroorganizmima protiv kojih je potrebno razviti imuni odgovor. Zbog toga su naročito ugrožena telad poreklom od novonabavljenih visokosteonih junica.
Radi obezbeđenja kvalitetnog kolostruma, preporučuje se čuvanje kolostruma zdravih, starijih grla da bi se njime napajala telad prvotelki i drugih grla čiji je kolostrum slabijeg kvaliteta. Kolostrum se u čistim posudama može čuvati u frižideru do nedelju dana, a duže se čuva zamrznut. Zamrznut kolostrum se otapa u mlakoj vodi ili u mikrotalasnoj pećnici.

PSSS Pirot
Zoran Nikolić dipl. inž.