banner-image

Više od 43 miliona za inovativne projekte u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini.

Odobrena sredstva po ovom Konkursu iznose 43.500.000,00 dinara, a podnosilac prijave, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja u maksimalnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Podsticaji su namenjeni za podršku projektima koji se bave određeenim temama. To se odnosi na utvrđivanje iznosa izgubljenog prihoda i dodatnih troškova u proizvodnji voća i povrća u periodu konverzije i u sertifikovanoj organskoj proizvodnji. Zatim na unapređenje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu analizom navika potrošača i ispitivanjem kvaliteta i bezbednosti. Takođe za unapređenje transfera znanja radi dobijanja bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda. Podsticaće se i unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka primenom dobre poljoprivredne prakse, zatim ekološki prihvatljiva proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, kao i regionalna analiza i unapređenje ekonomičnosti na farmama za proizvodnju svinja.

Podnosilac može podneti jednu ili više prijava na Konkurs, posebno za svaku od navedenih tema.

Pravo na podnošenje prijave na ovaj Konkurs ima ustanova upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom koji uređuje naučnoistraživačku delatnost.
Projekat koji je ostvario pravo na sredstva mora biti realizovan najkasnije u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora o korišćenju podsticaja i ne sme biti finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja. Takođe, projekat mora biti usklađen sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024 i realizovat se na području Republike Srbije. Na realizaciji projekta moraju biti uključena najmanje četiri eksperta koja će biti angažovana u toku celog vremena trajanja projekta.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs.

(Agrosmart)