banner-image

Kako da pravilno zaštitite usev uljane repice

Uljana repica koja je u sezoni 2017/2018., posejana na nikad većim površinama, trenutno se nalazi u fazi porasta tri do šest-sedam razvijenih listova i dobro napreduje uprkos problemima koji su je pratili od samog početka. 

Suša, zemljišna i vazdušna, štetočina podzemnih organa – žičnjaci, kao i štetočine nadzemne mase – buvači, larve repičine ose, kao i gusenice kupusara su permanantno ugrožavale normalan rast i razviće uljane repice. U zaštiti od štetnih insekata visoku efikasnost su pokazali primenjeni insekticidi – Nurelle Dili Despot u dozi 1,0 l/ha.

Takođe, u pojedinim usevima, nakon padavina u tokom oktobra  došlo je do nicanja travnih i širokolisnih korova – samonikle strnine i samonikli suncokret. Primenjeni herbicidi, Targa Super (1,0 l/ha), u zaštiti od uskolisnih te Piralis (0,8 l/ha)Ikarus (0,9 l/ha) dali su odlične rezultate i omogućiće normalan rast i pripremu biljaka uljane repice za optimalan ulazak u zimski period. 

(Agrosvet)