banner-image

Napredak ka cirkularnoj ekonomiji u Vojvodini

 Arhus centru Novi Sad uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Erste banke realizuje projekt “Napredak ka cirkularnoj ekonomiji u Vojvodini – Pokretači i ometači eko-inicijativa“ čiji je cilj jačanje svesti javnosti o mogućnostima i prednostima prelaska na cirkularnu ekonomiju u poljoprivredi i građevinarstvu. Projekat je istraživačkog karaktera i podrazumeva izradu pregledne studije koja sadrži dobre nacionalne prakse i preporuke za uvođenje principa cirkularne ekonomije.  

U okviru projekta organizovana je radionica za zainteresovane strane 31.10. u sali Fakulteta Edukons u Sremskoj Kamenici. Na radionici su konsultanti uključeni u projekat predstavili nacrt pregledne studije i rezultate istraživanja koje za cilj ima kreiranje dobre prakse uspostavljanja sistema cirkularne ekonomije u Vojvodini.

Konsultanti Tanja Petovar, prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, prof. dr Igor Maras i dr Biljana Viduka su, pored rezultata istraživanja, govorili i o pravnom okviru za cirkularnu ekonomiju, kao i o aktivnostima usmerenim ka donosiocima odluka na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou.

Zaključeno je da je održiva ekonomija naša budućnost. Učesnici radionice zaključili su je da je veoma važna saradnja svih zainteresovanih strana i obrazovanje o zelenoj ekonomiji.

(Agrosmart)