banner-image

Za sertifikaciju organske proizvodnje u Vojvodini tri miliona

Podsećamo sve zaintersovane da 24. novembra ističe Konkurs  koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje u 2017. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara, a sufinansiraće se do 70% od ukupnih troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, umanjeno za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, privredna društva, zemqoradničke zadruge.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.  

Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017.

Kmpletan tekst konkursa mo`e se pogledati ovde.