banner-image

Usevi ozimih strnina u dobrom stanju

Na teritoriji koju  RC Vršac, usevi ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazama od prvog razvijenog lista (BBCH 11) do početka bokorenja (BBCH 21).

Usevi pšenice se nalaze u fazi početak nicanja do faze četiri razvijena lista (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Vatinski put (sorte Solehio i Galus, datum setve 04.10.2017.) i Izbište (sorta Graindor, datum setve 20.10.2017.) nije registrovano prisustvo bolesti i štetočina. 

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetu Vatinski put (sorta Nectaria, datum setve 02.10.2017.) i na lokalitetu Zagajica (sorta NS 565, datum setve 19.10.2017.) nije uočeno prisustvo bolesti i štetočina.

(PIS)