banner-image

Nova EU pravila u organskoj proizvodnji važiće i za nas

Sporazum o novim pravilima o organskoj poljoprivredi, koji je pre par dana potvrđen u Briselu, pojednostaviće i uskladiti ​​mnoga pravila koja se odnose na proizvodnju organske hrane kako unutar Evropske unije tako i u zemljama koje nisu članice EU.

Pozdravljajući važan korak ka konačnom usvajanju nove uredbe, poverenik za poljoprivredu Evropske komisije Phil Hogan izjavio je kako je odluka Specijalnog komiteta za poljoprivredu, odnosno Saveta ministara EU, još jedan korak za organsku proizvodnju, koji osigurava da ovaj važan i brzorastući sektor može da nastavi da se širi pod jasnim pravilima. Takođe, usvajanje novog dokumenta važno je i za proizvođače iz zemalja nečlanica EU koji izvoze svoje proizvode organskih proizvoda u EU.

Sadašnja pravila, koja su na snazi već 20 godina, nisu odgovarala svrsi proizvodnje, te su verovatno usporavala razvoj sektora vrednog oko 27 milijardi evra, koji je narastao 125 posto u poslednjoj deceniji, zaključeno je na sednici Saveta ministara Evropske unije.

-Moramo podržati rast ovog sektora omogućujući mu odgovarajuće zakonodavstvo. Ovaj će rast pomoći manjim proizvođačima, koji će sada moći da udruženi dobijaju sertifikate za svoje organske proizvode, kako bi iskoristili niže troškove sertifikovanja – rečeno je na sednici.

Takođe, organski poljoprivrednici sada će imati pristup novom tržištu organskog semena koje će poboljšati biološku raznolikost, održivost useva i podstaći inovacije.

Tokom pregovora, koji su trajali više od tri godine, Komisija je u svakom trenutku imala na umu da evropski potrošači koji kupuju organske proizvode imaju određena očekivanja u pogledu sigurnosti, to jest garancije koju donosi organski logo EU.

Novim pravilima ukinuti su izuzeci pa će tako ista pravila da vrede za sve organske proizvođače i proizvode koji se prodaju u EU, bilo da su proizvedeni u zemlji ili su iz uvoza. Strože mere predostrožnosti takođe će smanjiti rizik od slučajne kontaminacije ovih proizvoda nekim nedozvoljenim materijama, poručeno je iz Brisela uz ocenu da će i potrošači imati koristi jer će nova pravila podrazumevati veću raznolikost organske hrane i neprehrambenih proizvoda nego do sada (poput soli, plute ili eteričnih ulja).

-Nakon ove odluke, nadam se da će zakonodavna tela ubrzano krenuti na zaključivanje sporazuma i olakšati njegovo stupanje na snagu 2021. godine. To će omogućiti sektoru da se adekvatno pripremi za novo razdoblje i novu zakonsku regulativu, kazao je Hogan.

Nova pravila stupiće na snagu 1. januara 2021. To će dati dovoljno vremena proizvođačima i trgovcima da se prilagode novim pravilima.

(Agrosmart)