banner-image

Projekat LandSense dovodi nove tehnologije i na njive i u učionice

U srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj školi „Stevan Petrović -Brile“ u Rumi, predstavljene su aktivnosti u sklopu velikog evropskog projekta „LandSense“, koji u Srbiji realizuje novosadska kompanija “Inosens” u nastojanju da doprinese većoj primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u poljoprivredi.

Poseban deo radionice bio je posvećen kratkoj obuci učenika za korišćenje platforme CropSupport, budući da će oni u narednom periodu aktivno prikupljati podatke o poljoprivrednom zemljištu u okviru svojih nastavnih aktivnosti ili na svojim porodičnim imanjima.

-Projekat „LandSense“ se sprovodi u okviru evropskog Istraživačkog i inovativnog programa H2020. Jedan od glavnih ciljeva projekta je demonstracija koncepta „građanske opservatorije“ u sektoru poljoprivrede. Ovaj koncept podrazumeva uključivanje „običnih“ građana u procese monitorninga životne sredine i aktivnosti prikupljanja podataka o promenama zemljišta, a zatim korišćenje prikupljenih podataka od strane naučno-istraživačkih institucija, na primer u svrhe izučavanja klimatskih promena, unapređenja sistema satelitskih opservacija… – rekao je član projektnog tima LandSense Vladimir Mrkajić.

On je dodao da u projektu učestvuje preko 15 partnera iz devet evropskih zemalja (Austrija, Nemačka, Francuska, Belgija, Holandija, Italija, Velika Britanija, Slovenija, Srbija).  Kompanija InoSens razvila je platformu CropSupport, koju čine veb i mobilna aplikacija.

-Ova digitalna i besplatna platforma pruža podršku poljoprivrednicima i ostalim zainteresovanim građanima prilikom prikupljanja podataka o korišćenju zemljišta i zemljišnog pokrivača. Naime, korišćenjem pametnih telefona i veb aplikacije, građani sakupljaju informacije o vrsti proizvodnje na datom zemljištu (na primer, da li se radi o ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu ili vinogradarstvu) i specifiraju naziv useva koji se gaji (da li je u pitanju pšenica, paprika, jabuke, itd.). Za uslugu prikupljanja podataka, korisnici dobijaju putem CropSupport veb platforme korisne podatke o svom zemljištu – vremensku prognozu za mikrolokaciju date parcele kao i obrađene satelitske snimke koji sadrže informacije o eventualnom stresu useva usled izloženosti štetočinama, biljnim bolestima, nedostatku vode ili hranljivih elemenata u zemljištu, objasnio je Mrkajić.

Učenicima koji su aktivno učestvovali u prikupljanju podataka u junu sledeće godine biće uručeni sertifikati, dok je za najaktivnije učenike predviđena i odgovarajuća nagrada.

(Agrosmart)