banner-image

Od higijene muže zavisi kvalitet mleka

Sirovo mleko kao sirovina za dalju preradu mora biti kvalitetno i higijenski ispravno. Mikrobiološki sastav mleka (mikroorganizmi i somatske ćelije) zavise od zdravstvenog stanja grla, higijene muže i postupka sa mlekom u toku i posle muže. Zato je potrebno da postupak pri muži obavimo poštujući odeređena pravila.

Između dve muže sise su izložene različitim nepovoljnim uticajima spoljašne sredine. Posle muže je neophodno da se sise zaštite i dezinfekuju. Treba izbegavati dezinfekciju sa vodenim rastvorima dezificijensa koji se prave neposredno pred nanošenje.

Za dezinfekciju vimena najčešće se primenjuju odgovarajući rastvori jodofora, hipohlorida i hlorheksidina. Sredstva koja se koriste ne smeju da iritiraju kožu vimena , kao ni ruke muzača. Treba da sadrže emulzije i druge kozmetičke sastojke koje mogu da poboljšaju stanje kože sisa. Dodate emulzije doprinose dobrom zdravstveniom stanju kože sisa i čine je glatkom i ravnom i tako smanjuju nakupljanje potencijalnih patogenih uzročnika mastitisa u pukotinama i ragadama na površini kože.

Nisu sve emulzije podesne za negu kože sisa. Dezificijensima se dodaju odgovarajući emolujenti kao što su parafin, lanolin, glicerin, metilglikozid u kombinaciji sa urejom. Ne samo da potapanje sisa deluje iritantnoa, već se smanjuje i baktreicidna moć sredstva koje se koristi.

Pri tremperaturama ispod 0°C,stočari u nekim zemljama povremeno na nekoliko dana obustavljaju potapanje sisa u dezificijens. Sva dezinfekciona sredstva iskazuju manju baktericidnu aktivnost ukoliko u aplikatoru ima primesa mleka ili fecesa.Zbog toga je važno da se aplikaror dobro opere posle svake muže. Savetuje se da se preparati odaberu u saradnji sa nadležnim veterinarom i treba se pridržati uputstva proizvođača. Preporuka je da se preparat menja svakih šest meseci.

Ljiljana Ćurčić
 

Izvor:PSSS