banner-image

Edukacijom protiv mikotoksina

Privredna komora Srbije u saradnji sa kompanijom Patent CO organizuje seriju edukativnih predavanja i radionica za farmere u regionima Srbije. Tema predavanja je značaj prevencije i štetan uticaj mikotoksina na zdravlje domaćih životinja, samim tim i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, kao i kvalitet proizvoda životinjskog porekla. Prvo predavanje održano je u PKS – regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga u Sremskoj Mitrovici a u narednom periodu predavanja će biti održana i u regionalnim privrednim komorama u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Požarevcu, Valjevu, Kraljevu, Novom Sadu, Subotici i Užicu.

Cilj edukacije predstavlja podizanje svesti stanovništva o posledicama suše i uzrokovanju pojave mikotoksina u hrani za životinje kao i prenošenje štetnog dejstva mikotoksina na ljude kroz konzumiranje kontaminiranih proizvoda od životinja.

Imajući u vidu da su ovo leto obeležile ekstremno visoke temperature koje pogoduju razvoju gljivica koje proizvode mikotoksine u žitaricama na kojima se bazira ishrana životinja, pre svega kukuruzu. Najefikasniji način da se spreči štetnost mikotoksina je redovna primena kvalitetnog adsorbenta mikotoksina.

Kroz aktivan dijalog sa farmerima, proizvođačima hrane predstavnici kompanije Patent CO će odgovoriti na sva pitanja ekonomske opravdanosti upotrebe adsorbenata u situaciji povećanog rizika po zdravlje ljudi, zbog prisustva višeg nivoa mikotoksina u hrani za životinje.

Pravilnom ishranom životinja neposredno utičemo na zdravlje ljudi, a jedino rešenje protiv mikotoksina i njihovog štetnog dejstva predstavlja prevencija.

Za sve polaznike predavanja obezbeđeni su besplatni uzorci  adsorbensa mikotoksina Minazel Plus.