banner-image

Grupacija unapređuje poslovanje u organskoj poljoprivredi Vojvodine

U Privrednoj komori Vojvodine u Novom sadu održana je druga sednica Grupacije za organsku proizvodnju PKV koja je nedavno osnovana s ciljem da se povežu svi učesnici u lancu organske proizvodnje, prerade, plasmana, kao i predstavnici vladinog sektora koji donose odluke u ovoj oblasti.  Cilj sastanka bio je da se sagleda stanje i perspektive ove proizvodnje, usvoji program rada za narednu godinu, izlože inicijative za dopunu postojećih konkursa kojima se refundiraju troškovi proizvodnje i razmotre mere za podsticanje izvoza. Sastanku Grupacije su prisustvovali i  predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Gradskog veća za privredu, Privredne komore Srbije.

Na sednici se govorilo o stanju i perspektivama organske poljoprivrede i tom prilikom istaknuto je da su površine pod ovim proizvoda male i iznose svega 0,4 odsto obradivih površina u Srbiji. Loša je situacija i kada je u pitanju stočarska organska proizvodnja jer se samo mali broj proizvođača odlučuje za ovakav uzgoj životinja. Razlog za to je u najvećoj meri mala podrška države, odnosno subvencije koje su beznačajne u poređenju sa podsticajima koji se u ovu svrhu dodeljuju u EU.

Proizvođači su istakli da im je potrebna veća pomoć kada je u pitanju nabavka skupe opreme za preradu i pakovanje, a upravo je prerada viđena kao jedan od potencijala za povećanje izvoza organskih proizvoda.

Predstavnik gradske Uprave za privredu istakao je da je Novi Sad jedinstvena lokalna samouprava koja sto odsto subvencioniše kontrolu i sertifikaciju i nabavku semena za organske proizvođače na svojoj teritoriji,  Takođe za njih organizuje  edukacije i čini sve da se ova proizvodnja unapredi i poveća. Učesnici skupa su se složili da je to model koji bi trebao da se preslika i u druge optine.

Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izjavio je da je u ovoj godini potrošena samo trećina pokrajinskog budžeta namenjenog organskim proizvođačima pa ih je pozvao da u narednoj više konkurišu. Napomenuo je da će u narednoj godini biti odobreno znatno više sredstava za ovu namenu.

Agrosmart