banner-image
banner-image

Pokrajinski budžet za poljoprivredu manji, a u stvari veći

Govoreći o predlogu budžeta za narednu godinu predsednik pokrajinske vlade, Igor Mirović, osvrnuo se i na izdvajanja koja su planirana za poljoprivredu i tom prilikom rekao da je za ulaganja u ovu oblast predviđeno oko sedam milijardi dinara.

„U 2017. godini je bilo nešto više, ali je analiza pokazala da je 2017. bila godina izdašnijih prenetih prihoda iz ranijih godina i da su višegodišnja prosečna izdvajanja za poljoprivredu oko šest milijardi. Održaće se taj nivo, specijalizovaće se određeni konkursi, najviše prema malim i srednjim gazdinstvima. Takođe će biti dostupna sredstva iz programa IPARD, koja će nadomestiti finansijski nedostatak koji je u odnosu na tražnju uvek prisutan“, rekao je Mirović.

Predsednik Pokrajinske vlade istakao je da će se predloženim budžetom održati visok nivo izdvajanja za sve razdele u budžetu koji imaju karakter ekonomskog razvoja, kao i da će se pri tom obezbedi održivost i u drugim sferama.