banner-image

IPARD konkurs za mehanizaciju 25. decembra, za traktore 5. januara

Prvi konkurs iz IPARD-a u Srbiji biće raspisan za kupovinu opreme i mehanizacije – 25. decembra, potom će poziv za traktore biti objavljen 5. januara, a 1. marta izaći će treći poziv koji se tiče prerade poljoprivrednih proizvoda.

Ovo je potvrdio Slobodan Živanović iz Ministarstva poljoprivrede, koji je zajedno sa predstavnicima Uprave za agrarna plaćanja, u Privrednoj komori Vojvodine obrazložio poljoprivrednicima za šta će moći da konkurišu kroz ovaj pretpristupni program, pod kojim uslovima, kako će izgledati prijave za konkurse, kako će teči realizacija njihovih projekata…

Kako je uslov za konkurisanje na više poziva to da bude okončan postupak za ostvarivanje prava po prethodno odobrenom projektu, poljoprivrednicima je savetovano da dobro razmisle, kada je o ova prva dva poziva reč, da li žele da kupe traktor ili mehanizaciju zbog toga što projekat po konkursu od  25. decembra neće moći da  realizuju do podnošenja zahteva za traktor po konkursu koji će izaći 5. januara.

Naglašeno je da je po novom, izmenjom pravilniku, uslov za nabavku traktora  da gazdinstvo ima u registru upisana dva do 50 hektara, a gazdinstvo koje ima više od 50 hektara a manje od 100, može da nabavlja opremu, mašine i mehanizaciju, osim kombajna i traktora.

-Dakle, potrebno je voditi računa o tome da sva mehanizacija za obradu i pripremu zemljišta u ratarstvu do 50 hektara ostaje u nacionalnim merama – rekao je Živanović.

Napomenuo je da je novim pravilnikom definisano i to da će za sve investicije, bilo da je reč o nabavci opreme, mašina, radovima…, skuplje od 10.000 evra biti neophodne tri ponude dobavljača, a za one ispod te vrednosti dovoljna je jedna.

Poljoprivrednicima su predočeni i veštački stvoreni uslovi po kojima se, recimo, gazdinstvo neće moći prepisivati sada na supruge ili sinove jer će se to smatrati pokušajem kojim se žele izbeći neki od specifičnih kriterijuma za konkurisanje, kako bi se dobili veći podsticaji.

Objašnjeno je kako će se izračunavati podsticaji, kako će se rangirati projekti, kada će se kontrolisati investicije…

S. G.