banner-image

Vreme je za zimsku rezidbu jabučastog voća

Zimska rezidba voćaka se obavlja tokom mirovanja vegetacije. Rezidba jabučastog voća može da počne već u decembru, a traje do početka listanja, dok se početak rezidbe koštičavog voća pomera prema početku proleća. Razlog je velika osetljivost koštičavog voća na izmrzavanje, koja se ranijom rezidbom povećava.

Osnovni tipovi rezidbe zavisno od starosti voćnih dele se na:

-rezidbu za formiranje uzgojnog oblika,
-rezidbu u rodu i
-rezidbu u cilju podmlađivanja voćnjaka.

Osnovni oblici krune su:

-vaza
-vretenasti žbun
-piramida
-vitko vreteno
-poboljšana piramida
-žbun i drugi

Prilikom rezidbe treba imati na umu da:

-vertikalni položaj grane potencira jak prirast , ogoljavanje osnove letorasta i odlaganje rađanja,  

-horizontalni položaj grane potencira aktiviranje i jači porast grančica iz pupoljaka sa gornje strane i u osnovi grane,
-najravnomerniji porast grančica iz svih pupoljaka duž osnovne grane se javlja kada je grana povijena pod uglom od 45 stepeni prema horizontali,
-pri prekraćivanju sadnice u prvoj godini po sadnji, potrebno je rez napraviti par milimetara iznad vršnog pupoljka, blago ukoso na suprotnu od pupoljka,
-pri skraćivanju grana na bocnu grančicu treba voditi računa da se ne ostavlja patrlj, već da rez bude neposredno do grančice na koju se reže, s tim da grančica obavezno bude sa donje strane grane koja se reze kako bi imala sto horizontalniji položaj i širila krunu u stranu,
-u periodu formiranja krune treba ići na sto slabiju rezidbu, a na jace povijanje grana, čime se ubrzava početak rađanja voćke,
-kržljavije voćke potrebno je jace rezati u cilju dobijanja jačeg vegetativnog prirasta,
-povijanjem grane na dole smanjuje se porast, a na gore se porast potencira,
-pri rezidbi treba ići na jacu rezidbu, odnosno kraće grane pri vrhu krune, da se izbegne zasenjivanje donjih delova krune,

-kod bujnijih stabala preporučuje se sto poznija rezidba čime se smanjuje snaga rasta odstranjivanje većeg dela rezervnih materija,
– pri rezidbi bočnih grana na obrastajućoj grani treba voditi računa da uvek budu duže grančice koje su pri osnovi grane, a sve kraće prema vrhu,
-s obzirom na to da su grane pri vrhu voćke dominantne u odnosu na bazalne, to je potrebno da ugao povijanja tih grana bude 60-70 stepeni, a bazalnih oko 45 stepeni,
-sa starenjem voćaka intenzitet rezidbe jaca sve vise, radi potenciranja vegetativnog prirasta koji sa godinama opada.

Rezidba voćaka je samo jedna od neophodnih mera, pored obrade, đubrenja, zaštite od bolesti i štetočina i navodnjavanja zasada, koja može omogućiti redovno rađanje, visoke prinose i dobar kvalitet plodova.

Izvor:PSSS