banner-image

Više od 138 miliona evra za inovativna energetska rešenja

Evropska unija objavila je konkurs, u okviru programa “Horizont 2018-2020”, za predloge projekata posvećenih pametnim gradovima, pametnim energetskim sistemima i obnovljivim gorivima sa rokom za podnošenje prijava do 5. aprila. Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija su među zemljama koje imaju pravo na finansiranje.

Ukupan budžet za konkurs je 138,3 miliona evra, a prijavljivanje zainteresovanih je počelo 5. decembra.

“Oblasti u kojima se podnose prijave su Razvoj i testiranje rešenja za pametne gradove i zajednice – 43 miliona evra, Razvijanje i demonstriranje integrisanih lokalnih energetskih sistema (energetska ostrva) – 26,3 miliona evra, Dekarbonizacija energetskih sistema geografskih ostrva – 19 miliona evra, TSO-DSO – Potrošač: demonstracije inovativnih mrežnih usluga velikog obima – 30 miliona evra i Demonstracije ekonomičnih modela industrijske proizvodnje biogoriva druge generacije – 20 miliona evra”, saopštila je Agencija za primenu inovacija i mreža Evropske unije.

Uslovi za podnošenje predloga su detaljno navedeni u relevantnim dokumentima objavljenim na stranici svake oblasti. Podnosioci zahteva moraju dostaviti svoj predlog elektronskim putem, prateći link sa stranice oblasti na portalu za učesnike.

Podnete predloge ocenjuju nezavisni stručnjaci iz baze podataka Evropske komisije o eksternim proceniteljima.

Evropska komisija je 27. oktobra 2017. predstavila Program rada “Horizonta 2020”, koji pokriva 2018, 2019 i 2020. budžetsku godinu sa ukupnm ulaganjima od oko 30 milijardi evra.

“Horizont 2020” je najveći program istraživanja i inovacija dosad u EU sa skoro 80 ​​milijardi evra dostupnih tokom sedam godina (2014-2020) – uz dodatak privatnih investicija koje će privući ova sredstva.

Izvor:Balkanenergynews