banner-image

Kako do novog traktora putem IPARD programa

Uz Zahtev za odobravanje projekta IPARD podsticaja za nabavku novog traktora , podnosi se sledeća dokumentacija :

1. Poslovni plan – biznis plan (za investicije do 50.000 Eur-a jednostavan biznis plan :za investicije preko 50.000 Eur-a složen biznis plan),

2.Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.decembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

3.Dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede i to :
-diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
-diplomu ,odnosno uverenje o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine , ili
-diplomu ,odnosno uverenje o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja,najkasnije do dana predavanja zahteva,
-ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru.
-da je podnosilac zahteva nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili član, najmanje tri godine .

4.Ponude -za vrednost investicije do 10.000 evra jedna ponuda ; za vrednost investicije preko 10.000 evra tri ponude.

5.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave po mestu prebivališta,

6.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Izvor:PSSS