banner-image

Dažbine za uvozne poljoprivredne i prehrambene proizvode ostaju na snazi do kraja godine

Vlada Republike Srbije donela je nedavno Odluku o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine, Prema ovoj odluci vrste roba kao i visina dažbina koji su važili do 31. decembra prošle godine, nastaviće da važe do kraja 2018. godine. Lista roba sadrži proizvode od mesa, mesne prerađevine, mleko i mlečne prerađevine, voće, povrće, duvan. Prema ovoj odluci kojom se štiti domaća proizvodnja utvrđene se u dažbine koje se plaćaju za robu iz EU, kao i za onu koja potiče iz drugih delova sveta. Dažbine koje se plaćaju za robu koja na naše tržište pristiže iz zemalja EU za dosta proizvoda ne postoje, a ako ih ima manje su u proseku duplo ili više puta u odnosu na robu iz ostalih zemalja.

Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naplaćuje se prilikom carinjenja robe, u skladu sa propisima koji važe za naplaćivanje carine.Ukoliko su proizvodi poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini dažbina se naplaćuje u skladu sa odredbama tih sporazuma. Iznosi dažbina zaračunavaju se pokilogramu, odnosno po komadu.

Navodimo neke od iznosa dažbina. Za sveže goveđe meso koje se izvoznik iz EU ne plaće dažbinu, dok oni koji se nalaze van evrope moraju da plate 14 evra. Za svinjsko meso od domaćih svinja izvoznici iz EU plaćaju dažbinu u iznosu od 12,60, a ostali 42 evra. Ukoliko se radi o svinjskom mesu svrstanom u kategoriju ostalo, evropski izvoznici ne plaćaju dažnbinu, a ostali moraju da plate 32 evra.
Za mleko i pavlaku bez dodatih šećera i drugih materija za zaslađvanje izvoznici iz EU u Srbiju ne plaćaju nikakvu dažbinu, dok ostali u zavisnosti od sadržaja masnoće moraju da plate između 8 i 15 evra. Dažbina za med iz EU iznosi 4,5, a ostalih zemalja 15 evra.
S.K.