banner-image

U Centru za organsku proizvodnju Selenča Seminar o IPARD-u

U Opštini Bač, u Selenči, 11. decembra biće  održan seminar o IPARd-u, u okviru projekta „Unapređenje mogućnosti razvoja ruralnih sredina korišćenjem instrumenata pretpristupne pomoći EU – IPARD programom i jačanje uloge lokalnih akcionih grupa” . 

Projekat se realzuje uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Semunaru koji organizuje Info centar za ruralni razvoj Agrosmart, priustvovaće predstavnici udruženja poljoprivrednika, predstavnnici agrobozni sektora, lokalne samouprave, Poljoprivredne škole u Baču… 

Po rečima predsednice UO Info centra za ruralni razvoj Agrosmart Slađane Gluščević polaznici seminara dobiće informacije o IPARD programu, kao jednoj od mogućnosti razvoja ruralnih sredina.

-Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu podržao je naš projekat što je veoma važno jer u sinergiji sa nadležnim institucijama civilni sektor može da da svoj maksimunum u realizaciji ideja koje za cilj imaju unapređenje razvoja lokalnih zajednica – kazala je ona.

Eksperti za IPARD Info centra za ruralni razvoj Agrosmart organizuju seminar o ovom pretpristupnom finansijskom instrumentu (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi poljoprivrednicima i svim budućim učesnicima u realizaciji ovog programa objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta su potrebna, odnosno kako izgleda ceo proces – od raspisivanja poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase. 

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Na ovim obukama biće reči i o značaju I jačanju uloge lokalnih akcionih grupa.

S. K.