banner-image

Nije bilo povrede konkurencije na tržištu maline, utvrdila Komisija

Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malina na teritoriji Republike Srbije.
Analiza je sprovedena sa ciljem da se ispita postojanje osnovane pretpostavke o postojanju povrede konkurencije na tržištu otkupa malina od strane otkupljivača (hladnjačara), na osnovu koje bi Komisija, u skladu sa svojom nadležnošću, mogla da pokrene ispitni postupak po službenoj dužnosti.
Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o proizvodnji, otkupu, uvozu i izvozu malina i utvrđivanje okolnosti pod kojima se vrši otkup maline roda 2017. U cilju sprovođenja analize, od nadležnih institucija su prikupljeni podaci o uvozu i izvozu malina u periodu od 2010. do 2017. godine. Na osnovu dostavljenih podataka identifikovani su najveći izvoznici malina, kojima se Komisija obratila posebnim zahtevom za dostavljanje podataka i informacija.

Na osnovu svih prikupljenih i analiziranih podataka i informacija, Komisija nije mogla da izvede zaključak o postojanju poremećaja na tržištu otkupa malina roda 2017. godine, koji bi mogli biti rezultat sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije od strane učesnika na tom tržištu.

Analiza je takođe ukazala na brojne probleme sistemske prirode sa kojima se sučeljavaju kako proizvođači, tako i otkupljivači malina. Ovakvi problemi, prema shvatanju Komisije, zahtevaju angažovanje svih relevantnih institucija na pronalaženju dugoročnog i održivog rešenja, kako se opstanak ove veoma važne grane voćarstva, koja donosi značajne prihode od izvoza, ne bi doveo u pitanje.
Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta malina.

Na sledećem linku moze se pogledati IZVEŠTAJ O ANALIZI USLOVA KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU OTKUPA I IZVOZA MALINA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU 2015.-2017. GODINA