banner-image

Krečenjem protiv mrazopuca kore

Jedna od pasivnih metoda u zaštiti voća od niskih temperature je zimsko krečenje voća. Zimsko krečenje stabla i skeletnih grana voćaka predstavlja bitan korak u zaštiti voća od niskih temperature i nepovoljnog delovanja mraza. Glavni razlog zbog kojih se stabla voća kreče je sprečavanje pojave mrazopuca kore, kao i uništavanje mahovina i lišajeva koji su pogodno tle za prezimljavanje štetnih organizama.

Uloga krečenja je da u rano proleće odbija sunčevu svetlost i toplotu, jer tada dolazi do vrlo čestih promena u temperaturi vazduha. Mogu biti prisutna jako velika temperaturna kolebanja. Kada se voćka zagreje, ona kreće, a to može za nju biti pogubno ako naglo zahladni. Jer, tada kroz voćku krenu “sokovi“, pa zbog naglog zahlađenja može doći do smrzavanja pokrenutih sokova što dovodi do pucanja sprovodnih snopića, kapilara i kore, odnosno do pojave mrazopuca (uzdužno pucanje kore).

Upravo ta mesta mogu biti u rano proleće idealna staništa za razvoj gljivičnih i bakterioloških infekcija. Krečenjem stabla pomeramo kretanje voća u proleće pa izbegavamo štete na stablu i pupoljcima usled pojave ranih prolećnih mrazeva i naglih temperaturnih kolebanja.

Poznato je da se predmeti bele boje slabije zagrevaju zbog odbijanja sunčevih zraka pa ne dolazi do brzog zagrevanja biljke, što ima za posledicu da se u proleće usporava kretanje vegetacije čime se smanjuje i mogućnost stradanja voćke od kasnih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekta daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve, šljive I višnje).

Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 500 gr. Kuhinjske soli I 250 gr. Sumpora. Prvo se ugasi kreč, a potom dodaje so i sumpor. Pre primene masa se razredi vodom do potrebne gustine. Na ovaj način pripremljeno krečno mleko ima dobru lepljivost, koja se povećava ako odstoji 2-3 dana.

Voćke se kreče u jesen a ukoliko dođe do spiranja kreča ponoviti krečenje krajem zime .

Izvor:PSSS