banner-image

Konkurs: Šest miliona dinara za razvoj poljoprivrede

U konkursu je navedeno da projekti kojima se socijalna preduzeća prijavljuju, treba da budu usmereni na unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u oblasti povrtarstva, uzgoja svinja i voćarstva, a projekti mogu podrazumevati jednu ili više tih oblasti.

Vrednost pojedinačnih grantova je od 120.000 do 850.000 dinara, a aplikanti čiji projekti prođu u uži krug selekcije dobiće i mentorsku podršku od Delta Fondacije i Trag fondacije. Podrška će podrazumevati razradu projektnih ideja kroz dvodnevni seminar. Nakon mentorske podrške, aplikanti će dobiti priliku da svoje finalne aplikacije brane pred Komisijom za odobravanje projekata.

Finalnu odluku o podršci najkvalitetnijim predlzima projekata Komisija će objaviti tokom aprila 2018. godine na posebno organizovanom javnom događaju.

U toku implementacije projekta, dobitnici grantova imaće mentorsku podršku stručnjaka Delta Agrara, kao i stručnu podršku od strane Delta Fondacije i drugih eksperata u pogledu unapređenja i održivosti poslovanja.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16.00 časova, a detaljne informacije, prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće nalaze se na sajtu Delta Fondacije www.deltafondacija.rs.

Delta Fondacija već tri godine sporovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prva dva ciklusa ovog projekta grantove u ukupnoj vrednosti od više od 24 miliona dinara dobilo je 12 najboljih projekata iz 12 različitih gradova u Srbiji. 

U okviru svojih socijalnih preduzeća, aplikanti su ostvarili značajne rezultate, zaposlili su 165 osoba iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva, a gotovo 4.000 ljudi je imalo direktnu ili indirektnu korist od projekta. Na zasadima i farmama koje su podržane projektom, proizvedeno je više od 100.000 kilograma voća i povrća, 911 tovljenika i ostvareni su prihodi u iznosu većem od 7,6 miliona dinara od plasmana poljoprivrednih proizvoda.

(Agrosmart)