banner-image

Izvanredna rejting ocena za Agri Europe

Agencija S&P Global Ratings je 29. januara 2018. godine dodelila preliminarni dugoročni korporativni kreditni rejting „BB“ srpskoj poljoprivrednoj kompaniji Agri Europe Cyprus Ltd. čija članica je MK Group.

U izveštaju ove agencije navodi se sledeće:

„Poljoprivredne aktivnosti srpske kompanije Agri Europe Cyprus Ltd. generisale su prihod od 639 miliona evra 2016. godine. Glavne aktivnosti kompanije su proizvodnja šećera i poljoprivrednih kultura. Agri Europe pripada srpskoj grupaciji koja ima diverzifikovano poslovanje, uključujući bankarstvo i hotelijerstvo.

Agri Europe ima dominantnu poziciju na domaćem tržištu, strukturu sa niskim operativnim troškovima i visoku profitabilnost u poređenju sa regionalnim konkurentima.Predviđamo pozitivan slobodan gotovinski tok u periodu 2018-2019. godine od oko 60-80 miliona evra. Naše je mišljenje da će ova grupacija uspeti da smanji stepen kreditne zaduženosti po S&P-u “adjusted debt to EBITDA“ od oko 3,5x u 2019, sa 4,5x u 2018. godini.

Kompaniji Agri Europe dodeljujemo preliminarni korporativni kreditni rejting „BB“.

Stabilan „outlook“ odražava naš stav da bi struktura nižih operativnih troškova, visoka profitabilnost od šećera i kontrolisani kapitalni izdaci trebalo da podrže generisanje slobodnog gotovinskog toka u 2018. godini“.

“ Izuzetno smo zadovoljni ocenom rejting agencije S&P Global, s obzirom na to da je, prema oceni ove agencije, rejting Republike Srbije na nivou BB. Kompanija Agri Europe pod čijim okriljem posluje MK Group je jedina kompanija u Srbiji koja ima kreditni rejting za poslovne aktivnosti iz domena agrara koje sprovodi u Srbiji. Ovo je izuzetan uspeh za Agri Europei kompaniju MK Group, i potvrda da poslujemo po evropskim standardima. Poslovne aktivnosti započeli smo pre više od 30 godina, a danas smo konkurentni na svetskom nivou”, prokomentarisao je rezultate izveštaja Miodrag Kostić, predsednik Borda direktora Agri Europe.