banner-image

Formiranje poboljšane piramidalne krune

Formiranje poboljšane piramidalne krune u prvoj godini započinje skraćivanjem posađene sadnice na 80-100 cm u proleće pre kretanja vegetacije. Na sadnici se ostavljaju dva vršna pupoljka, a nekoliko pupoljaka ispod njih se ukloni.Ova mera je neophodna da bi se smanjila konkurencija centralnoj vođici i da bi skeletne grane zauzele što bolji, otvoreniji ugao i jednako se razvile.U toku leta (jun-jul) teba da se odaberu se tri mladara. Jedan je vršni koji će formirati produžnicu centralne vođice i dva bočna za prve dve skeletne grane.Oni treba da su udaljeni jedan od drugog oko 30-40 cm i zaklapaju ugao oko 45 stepeni u odnosu na vođicu. Produžnica centralne vođice se izoluje uklanjanjem jednog ili dva konkurentska mladara ispod nje. Ostali mladari se savijaju pod uglom većim od 90 stepeni.

U drugoj godini vođica se u proleće skraćuje na oko 80 cm iznad druge skeletne grane. U toku leta se ostavljaju 3 nova mladara, od kojih vršni služi za produžnicu vođice,a bočni za nove dve skeletne grane. Po potrebi se obavlja izolacija produžnice, a ostali mladari se savijaju.

U trećoj godini vođica se skraćuje na 80 cm od poslednje ramene grane. Na prve dve skeletne grane se biraju sekundarne grane koje imaju bočni položaj i postavljene su naizmenično na rastojanju 30-40 cm. U toku leta se odabiraju mladari za petu i šestu skeletnu granu.Vrši se izolacija produžnica vođice i nižih skeletnih grana.

Četvrte godine se završava formiranje uzgojnog oblika obrazovanjem poslednje dve skeletne grane. Na sekundarnim granama se dobija početni rod koji u ovoj godini nije zanemarljiv. Nakon formiranja uzgojnog oblika centralna vođica se uklanja,odnosno prevodi na neku bočnu granu,čime se omogućava bolja osvetljenost unutrašnjosti krune.

Izvor:PSSS