banner-image

Perspektivan uzgoj tovnih rasa u sistemu krava-tele

Govedarstvo je proizvodnja koja može da donese veliki profit, ali uprkos tome broj kvalitetnih grla već godinama opada. Slična situacija je i u proizvodnji mleka  i kada je u pitanju uzgoj grla za meso. Osnovni problem, kako je rečeno na Danu govedara koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Departmana za stočarstvo, je neorganizovano tržište, ali i neorganizovani stočari. Iz tog razloga glavna tema ovog skupa bilo je udruživanje, odnosno povezivanje stočara u okviru iste proizvodnje.

Jedino, za sada ozbiljno, udruženje imaju odgajivači simentalskih goveda koji u okviru svoje organizacije okupljaju 4.000 odgajivača koji uzgajaju ovu rasu, a koji ukupno imaju 30.000 umatičenih krava. Udruženje odgajivača holštajn-frizijskih goveda zvanično je osnovano 2004.godine, ali nije aktivno pa je na sastanku dogovoreno da se ova organizacija aktivira i postane servis odgajivačima ove mlečne rase. Svoje udruženje predstavili su i odgajivači tovnih goveda kojih u Srbiji ima veoma malo, ali kako se moglo čuti na skupu, njihov uzgoj je veoma perspektivan i očekuje se da će se broj ovih goveda povećavati.

Za uzgoj tovnih goveda posebno se preporučuje sistem krava-tele koji predviđa držanje životinja na otvorenom. Rentabilan je, bez velikih ulaganja i zahteva minimalan udeo ljudskog rada. Ovaj sistem je takođe pogodan za organsku proizvodnju i ima manji negativan uticaj na životnu sredinu.

Resursi za razvoj ovog sistema postoje jer, kako je rečeno, u Srbiji ima oko 700.000 hektara pašnjaka i 30.000 praznih objekata koji bi se mogli iskoristiti u ovu svrhu.

Država je takođe pokazala da želi da razvija ovaj sistem uzgoja time što je uvela subvencije za krave dojilje koje odgajaju tovnu telad. Takođe, iz budžeta izdvaja najveća sredstva za subvencionisanje upravo govedarske proizvodnje.

Namera države je i da u budućnosti pruži veću podršku srednjim farmerima, a jedna od mera koje idu u prilog tome i počeće da se primenjuje ove godine početi je subvencionisanje do 300 priplodnih krava u stadu.

Izvor:Poljoprivrednik