banner-image

Vlada usvojila nove naknade za vodu

Vlada Republike Srbije na poslednjoj sednici donela je Uredbu o visini naknada za vode. Prema ovoj Uredbi naknada za vodu koja se koristi za navodnjavanje iznosi 0,1132 dinara po kubnom metru ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode. Ukoliko ne postoji ovaj uređaj naknada iznosi 679,1678 dinara po hektaru.

Kada se radi o vodi koja se koristi za uzgoj riba u hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, naknada je 0,0227 dinara po m3, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene za toplovodne ribnjake naknada iznosi 5.659,7321 dinara po hektaru. Za ribnjake za sportski ribolov korisnici će plaćati naknadu u visini od 2.829,8661 dinara po hektaru.

Kada je u pitanju naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, ona se utvrđuje prema katastarskom prihodu.

Iznosi naknada za vodu za sve ostale namene, kao i iznosi naknada za odvodnjavanje za svaku katastarsku opštinu mogu se pročitati u Uredbi.

Link ka ovom dokumentu je:

{download}130{/download}

(Agrosmart)