banner-image

Ravago organizovao seminar za živinare i svinjare

Belgijska kompanija Ravago je nedavno u etno selu Stanišići kraj Bijeljine održala 5. tradicionalni seminar namenjen odgajivačima svinja i živine. Seminaru je prisustvovao veliki broj proizvođača koji su imali su priliku da čuju stručna predavanja o aktuelnim temama i dobiju smernice kako da na najbolji način unaprede svoje poslovanje.

Odgajivačima svinja bila su namenjena predavanja o Ravago premiksima o čemu je govorio Josip Bubnjević, a sve o tehnologiji proizvodnje ovih premiksa učesnici skupa mogli su da čuju od Janisa Kumućos. O problemima ishrane sa aspekta njenog uticaja na zdravlje svinja govorio je dr Manuel Mihailesku, a interesantno predavanje  o povezanosti hrane  i zdravlja mogli su da čuju od Papaefstathiou Stavroula.

Živinarima su bila namenjena predavanja o marekovoj bolesti i perifernoj neuropatiji. O novim saznanjima vezanim za ovu veoma raširenu bolestu u živinarstvu govorio je dr Laslo Koroši.

Seminaru je prisustvovalo oko 150 stočara iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

Kompanija Ravago, inače, mnogo polaže na edukaciju kako farmera, tako i budućih stručnjaka s ciljem da se najsavremenija naučna dostignuća stvorena u ovoj kompaniji što uspešnije pretoče u praksu. U našoj zemlji su reltivno kratko prisutni, a da podsetimo, prošle godine je ova kompanija u Feketiću podigla najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi. U fabriku je uložila pet milona evra.