banner-image

Detekcija i rešavanje ekoloških problema u Vojvodini

Ministar  zaštite životne sredine Goran Trivan i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović sastali su se u Novom Sadu gde su razgovrali o koordinaciji zajedničkih aktivnosti,  timskom radu na sanaciji ekoloških problema  i realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine. Saglasili su se da je zaštita životne sredine jedan od najznačajnijih prioriteta AP Vojvodine i Republike Srbije, kaže se u saopštenju koje je ovim povodom izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine .

Ministar Trivan je ukazao da u Srbiji nema važnijeg pitanja od zaštite životne sredine i da je zahvalan predsedniku Pokrajinske vlade koji je pokazao da je to pitanje prioritetno i za Vojvodinu.

„Vojvodina je izuzetno dobar teren gde možemo pokazati da Republika Srbija ima snage i volje da reši sve probleme koje građani imaju u životnoj sredini. Ovo je dokaz da je moguća saradnja na svim nivoima vlasti.“ istakao je ministar Trivan i naglasio da će ministarstvo učiniti sve da pomogne u ostvarivanju svih ekoloških projekata u pokrajini, istovremeno sarađujući sa svim institucijama, lokalnim samoupravama, naročito sa „Zavodom za zaštitu prirode Vojvodine, „Vodama Vojvodine“ i „Vojvodinašumama.

„Pokrajinska vlada i nadležni pokrajinski sekretarijati u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastupaće koordinisano i intenzivno će sarađivati radi što efikasnijeg rešavanja problema zaštite životne sredine u Vojvodini „- izjavio je predsenik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović i naglasio potrebu značajnijeg zajedničkog finansiranja projekata u toj oblasti. On je dodao da to u praksi znači da će se u svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini  detektovati  ekološki problemi i koordinisano rešavati problemi deponija, otpadnih voda, izrade projektno-tehničke dokumentacije i koordinisati napori kada je reč o inspekcijskom nadzoru.

Na sastanku je dogovoreno da će se zajednički raditi na velikim projektima koji se finansiraju iz državnih, pokrajinskih i lokalnih budžeta i međunarodnih fondova poput sanacije Velikog bačkog kanala i drugih projekata. Dogovoreno je i da se intenzivira saradnja svih ustanova i institucija čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina kada je u pitanju izrada zakona i podzakonskih akata, da bismo imali bolje uokviren sistem u oblasti zaštite životne sredine, koji će značiti efikasnije postupanje nadležnih organa.