banner-image

Novi projekat USAID za inovacije u prehrambenoj industriji

Kako bi ostvarili ove rezultate i unapređenje, kroz projekat će biti podržan razvoj jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore, čijom primenom će biti podržana preduzeća i početnici u ovom sektoru. Četiri biznis akceleratora  – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – odabrana su kao ključni partneri ove aktivnosti, saopštio je USAID. 

„Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i „HoReCa“ ciljana tržišta, koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“, rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu Aleksandar Pavlović.

Prema njegovim rečima, šesnaest proizvođača hrane će kroz taj projekat dobiti direktnu tehničku podršku akceleratora kroz unapređenje tehnologije, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketing, kako bi razvili bolje dizajnirane i inovativne proizvode i povećali prodaju i izvoz. 

Prijave za učešće u projektu mogu da pošalju mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, i to do 1. aprila 2018. godine. Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb-sajtovima akceleratora, ali i na sledećem linku

„Verujemo da su inovativni poslovni modeli i rešenja ključni za jačanje industrije prerade hrane i povećanje konkurentnosti i profitabilnosti. Pozivamo sve zainteresovane preduzetnike i preduzeća iz prehrambene industrije da se prijave za ovaj inovativni program“, rekla je menadžerka u Business Innovation Programs Marija Simić.

Za detaljnije informacije o Projektu svi zainteresovani se mogu obratiti i na poseban kontakt: Mirjana Jevtić, 062/623524, mjevtic@konkurentno.rs.

(Agrosmart, USAID)