banner-image

Lideri u prodaji semena kukuruza

Kompanija Pioneer je na tržištu Srbije prisutna već 22 godine i za to vreme stekla je poverenje poljoprivrednih proizvođača, koji se u sve većem broju odlučuju za hibride kukuruza, suncokreta i uljane repice ovog proizvođača. Razlog za to su stabilini prinosi koje ovi usevi ostvaruju čak i u nepovoljnim godinama.

– Predstavništvo kompanije Pioneer osnovano je 1996. godine, a komercijalno smo aktivni od 2002. godine, zajedno s našim partnerom na ovom tržištu kompanijom „Delta agrar“. Tokom komercijalnog perioda uradili smo mnogo, jer smo, na primer, u početku prodavali samo nekoliko vreća semena kukuruza, a danas smo lideri na tržištu i trećina prodatog semena ovog najznačajnijeg ratarskog useva stvorena je u našoj kompaniji, ističe dipl. inž. Siniša Đurić, direktor kompanije Pioneer za Srbiju, napominjući da lidersku poziciju ova kompanija ima i kada je u pitanju prodaja semena uljane repice, a po prodaji semena suncokreta su na drugom mestu.

Početkom septembra prošle godine, na globalnom nivou, došlo je do spajanja kompanija DuPont Pioneer, Dow Agroscience i DuPont, a cilj je da se proizvođačima širom sveta, uz vrhunsku genetiku najznačajnijih ratarskih biljaka, ponudi i vrhunska zaštita.
– Proizvođači na tržištu Srbije će takođe imati priliku da koriste sve najbolje što nude ove kompanije. Najviše novina stići će iz kompanije Dow Agroscience, koja će u narednih nekoliko godina na tržište plasirati sedam-osam apsolutno novih aktivnih materija, odnosno fungicida i herbicida namenjenih za primenu u ratarstvu, voćarstvu i povrtarstvu, kao i insekticide za tretman semena, objašava Đurić.

Pri tome napominje da je u pitanju nova generacija pesticida koji su potpuno bezbedni za upotrebu. Zaštita životne sredine je, kako ističe Đurić, ono na čemu se posebno insistira u ovoj kompaniji, pa se pokušava otići korak dalje kada su u pitanju sve stroži zahtevi koji se donose globalno i na nivou EU u pokušaju da se sačuva zdravlje planete.

Dobra genetika i agrotehnika recept za uspeh

Dobra genetika i zaštita useva su svakako važni preduslovi za uspešnu proizvodnju, ali ne mogu se zanemariti ni uslovi proizvodnje, koji su, barem kada je u pitanju prošla godina, bili ekstremni.

– Prošle godine smo imali tešku sezonu, baš kao i svi koji se bave poljoprivredom, a proizvodni rezultati varirali su u zavisnosti od regiona, vremena setve, primenjene agrotehnike. Bilo je parcela na kojima su prinosi kukuruza bili svega nekoliko tona, ali i onih gde su ratari proizveli 10-11 tona po jedinici površine, kaže Đurić, napominjući da očekuje da će, ako se posmatraju dosadašnji vremenski uslovi i količina padavina do sada, poljoprivreda imati jednu prosečnu godinu pred sobom.

Đurić napominje da klimatske promene polako dovode do promena u ponašanju poljoprivrednika, pa je primetno da pojedini odustaju od proizvodnje kukuruza u korist suncokreta kao useva koji bolje podnosi sušno i toplo vreme. Navodi da su površine pod ovom uljaricom poslednjih godina porasle za 10 do 15 odsto, a koliko će dalje rasti zavisi od mnogo faktora, među kojima su plodored i eventualno širenje bolesti.

– Želja naše kompanije je da osvojimo lidersku poziciju i kada je u pitanju promet semena suncokreta. Ono što nas izdvaja od drugih kompanija i po čemu smo prepoznati na tržištu jesu hibridi kod kojih se koristi takozvana Express tehnologija, odnosno kompletno rešenje protiv korova. Naime, korišćenjem prerarata Express u usevima zasnovanim na našim hibridima uspešno se uništavaju svi širokolisni korovi u periodu od drugog do osmog lista. Ova tehnologija je posebno preporučljiva za one koji uzimaju zemljište u zakup i ne znaju šta je na toj njivi prethodno rađeno. Korišćenjem Express tehnologije dobiće čist usev, bez obzira na to šta je prethodno od preparata korišćeno, objašnjava Đurić i napominje da se ovaj sistem može primeniti i nakon Cleardfield tehnologije, jer će uspešno uništiti samonikli suncokret.
Kada je u pitanju kukuruz po kojem je Pioneer i najpoznatiji, Đurić napominje poljoprivrednicima da je za predstojeću setvu pripremljena paleta novih hibrida.

– U ponudi je osam AQUAmax hibrida, koji su veoma popularni među farmerima, a ponudićemo i neke druge koji su takođe odlični, ali imaju pristupačniju cenu nego AQUAmax hibridi. Radi se o hibridima P0362 i P0164, koji su novi ne samo na tržištu Srbije nego i u svetu, a naša poslovna politika je takva da se na domaćem tržištu vrlo brzo pojavljuju najnovije selekcije i tehologije koje nastaju u našoj kompaniji, objašnjava Đurić, napominjući da će Pioneer ubuduće povećavati semensku proizvodnju u Srbiji. Razlozi su pre svega odlični uslovi za ovu proizvodnju u Srbiji, ali i smanjenje zavisnosti od uvoza.

Kako od dobre napraviti još bolju silažu

Ova kompanija na teritoriji Srbije ima tim od oko 60 stručnjaka, uključujući 43 promotera koji su na raspolaganju poljoprivrednicima za savete i stručnu pomoć tokom proizvodnje. Oni su zaduženi, ne samo da prodaju proizvode kompanije nego i da preporuče najbolje proizvode, optimalno vreme za setvu, optimalno vreme za obavljanje pojedinih agrotehničkih mera, zaštitu useva, odrede pravi momenat berbe. Kada je, na primer, kukuruz u pitanju, pomažu u određivanju najboljeg momenta berbe, bilo da je u pitanju proizvodnja zrna ili da se radi o silaži.
– Jedini smo u državi koji imamo uređaj za kompletnu analizu silaže koju radimo besplatno za kupce naših inokulanata za silažu, kaže Đurić i navodi da su inokulanti sve popularniji među proizvođačima silaže, jer omogućavaju da dobra silaža postane još bolja.

Bez inokulanata se, kako je istakao, može proizvesti dobra silaža, ali upotrebom ovih dodataka dobija se kabasta stočna hrana izuzetne svarljivosti, koja u stočarskoj proizvodnji podstiče veću mlečnost i mesnatost. Značajno je što inokulanti imaju stabilizatore koji ne dozvoljavaju kvarenje silaže niti njeno preterano zagrevanje. Ova kompanija u ponudi ima i inokulante za seno lucerke i za vlažno kukuruzno zrno koje se koristi u ishrani svinja. Takođe, i sve popularnije i traženije inokulante koji se koriste u proizvodnji biogasa.

Sve ono što kompanija nudi na tržištu Srbije proizvođači će moći da vide na četiri portfolio farme, koje će biti postavljene širom Srbije. Koncept ovih farmi primenjuje se već više godina s ciljem da se na jednom mestu pokaže sve ono što kompanija nudi. Pri tome, proizvođači na ovim farmama imaju priliku da vide kako na razvoj useva utiču različito vreme setve, dubina, način obrade i slično. Đurić objašnjava da ovim ogledima pokušavaju da isprave neke ne tako dobre navike koje proizvođači imaju u proizvodnji. Na primer, savetuje im se da zimsku brazdu zatvaraju na dubini od šest-sedam centimetara i da ne seju kukuruz na većoj dubini od šest centimetara. Dublja setva, kako objašnjava, iako seme približava većoj zemljišnoj vlazi, može da oteža njegovo nicanje pogotovo u hladnim uslovima.

Ogledne farme su pokazale i da povoljno vreme za setvu kukuruza poslednjih godina izlazi iz okvira preporučenog roka od 10. do 25. aprila. Često su, naime, bolje rezultate ostvarili hibridi posejani pre i nakon ovog roka.

Proizvođačima se, imajući u vidu sve navedeno, osim pažljivog izbora semena i zaštite, savetuje da na najmanju moguću meru svedu greške kada su u pitanju plodored i agrotehnički rokovi i uspeh neće izostati.

Izvor:Poljoprivrednik