banner-image

Raspisan konkurs za uklanjanje divljih deponija

Kako se navodi na sajtu te institucije, cilj je ukloni komunalni, neopasni ili inertni otpad, koji je odlagan na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Sekretarijat će sufinansirati troškove uklanjanja tog otpada, a pod time se podrazumeva primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, zatim utovar, transport i odlaganje kako bi se otpad adekvatno zbrinuo na registrovanim deponijama, kao i nadzor nad uklanjanjem divljih deponija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava na ovom konkursu je 15 miliona dinara, a utvrđuju se u iznosu do 30 odsto od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos sredstava koje će sekretarijat dodeljivati po jednoj prijavi je do tri miliona dinara, bez PDV-a, a preostali iznos je potrebno da obezbedi korisnik sredstava.

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije Vojvodine, a konkurs je otvoren do 28. marta 2018. godine.

Obrazac za prijavu na konkurs i ostala dokumetacija i informacija, mogu se pronaći na veb-stranici Sekretarijata i na broj telefona 021/487-4186.

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset dana od dana donete konačne odluke o dodeli.

(Agrosmart)