banner-image

Opasna štetočina voća stigla u Srbiju

Jedna od najopasnijih štetočina koja je došla u Srbiju  iz Jugoistočne Azije, voćna mušica drozofila suzuki, načinila je veliku štetu u voćnjacima pre dve godine, a prošle godine vremenski uslovi nisu pogodovali njenom razvoju.

„Blaga zima je bila povoljna, i u sledeću sezonu ulazimo sa visokom populacijom azijske voćne mušice. Gde su postavljene klopke imali smo ulova“, objašnjava Milena Marčić iz Prognozno izveštajne službe. 

Ova mušica ima veliki potencijal razmnožavanja i u povoljnim uslovima tokom godine razvije se 15 genaracija, a ženka tokom života položi 400 jaja. 

„Efikasnih mera u suzbijanju ove štetočine nema“, ističe Maričić. 

Mušica polaže jaja u plodove tokom zrenja, a tada nije moguća hemijska primena zaštite. U opasnosti su gotovo sve vrste voća.

Izvor:B92