banner-image

Radna grupa za brže širenje digitalnih informacija

Vlada Republlike Srbije donela je nedavno odluku o obrazovanju Radne grupe za unapređenje razvoja digitlnih platformi za podršku poljoprivredi Republike Srbije. Zadaci Radne grupe biće da utvrdi i predloži način da se javnim istraživačkim ustanovama učine dostupnim podaci od značaja za razvoj digitalnih platformi za podršku poljoprivredi Srbije se vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkom geodetskom zavodu, Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Republičkom zavodu za statistiku.

Njen zadatak biće i da analizira raspoložive podatke iz oblasti poljoprivrede sa aspekta nivoa mašinske čitljivosti i predloži rešenja za njeno unapređenje, kao i da utvrdi koje druge ustanove i organizacije raspolažu podacima od značaja za razvoj poljoprivrede i predloži način saradnje i razmene podataka između nadležnih organa i tih organizacija.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za zamenika dr Mihailo Jovanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a  za sekretara Milena Rašković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za članove Radne grupe imenovani su Nenad Vujović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dušan Gavrilović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku, Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Žarko Radat, vršilac dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branko Lakić, vršilac dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Saša Stamatović, vršilac dužnosti direktora Uprava za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Emina Milakara, vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vukašin Grozdić, Kabinet predsednika Vlade, Dragan Đukić, načelnik odeljenja, Republički hidrometeorološki zavod, Darko Vučetić, načelnik centra, Republički geodetski zavod, Vladimir Crnojević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novim Sadu, i Vladan Minić, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Novog Sada.

Radna grupa se obrazuje na period od godinu dana i dužna je da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana. Sastajaće se najmanje jednom mesečno, a u svoj rad može da uključi i druga lica za obavljanje stručnih poslova.

Članovi Radne grupe, kao ni stručnjaci angažovani od strane Radne grupe, nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi.