banner-image

Program mera za očuvanje bezbednosti hrane za životinje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu.

Ovim Pravilnikom obuhvaćena je hrana za životinje koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije, i to hraniva biljnog i životinjskog porekla i potpune i dopunske smeše u objektima za proizvodnju, skladištenje i distribuciju i prodaju i izlaganje radi prodaje.

Program monitoringa sadrži potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa, mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata, strukturu organa i organizacija za sprovođenje Programa monitoringa, kao i druge parametre od značaja za sprovođenje Programa monitoringa.To su: plan monitoringa, kojim se određuje vrsta analiza na osnovu procenjene opasnosti, vrsta hrane za životinje koja će se analizirati i ukupan broj uzoraka, određivanje broja uzoraka i vrste analiza na nivou upravnog okruga, kao i načina izveštavanja, uslove i način uzimanja i čuvanja uzorka i laboratorijske metode.

U slučaju da se utvrdi prisustvo mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata, odnosno neusaglašenosti sa propisanim vrednostima, sprovode se aktivnosti kako bi se osiguralo da subjekat u poslovanju hranom za životinje ispravi nedostatak. U planu je i sprovođenje mera, uključujući uzimanje službenog uzorka, za koje se smatra da su potrebne kako bi se osigurala bezbednost hrane za životinje ili usaglašenost sa propisima o hrani za životinje. Moguća je i zabrane prometa, uvođenje mera kojima se dozvoljava upotreba hrane za životinje u svrhu koja se razlikuje od njene prvobitne namene, mere kojima se zabranjuje rad ili nalaže zatvaranje čitavog objekta za proizvodnju hrane za životinje ili jednog njenog dela na određen vremenski period, kao i druge mere i preduzimaju druge odgovarajuće radnje.

Potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa iznose 200.000.000 dinara.

Kompletan tekst Pravilnika može se pročitati ovde.