banner-image

U Srbiji urađena prva genomska ocena krava

Dan kada su iz SAD stigli rezultati genomske analize DNK uzoraka poslatih sa jedne od najboljih farmi muznih krava u Srbiji, može se smatrati istorijskim za stočarstvo Srbije. To se dogodilo 16 marta, 2018 godine, kada su na email adresu autora ovoga teksta, stigli su preliminarni podaci analizirani od strane CDCB ( Council of Dairy Breeding, USA ), ustanove koja je kvalifikovana za poslove u vezi genomske ocene i selekcije.

Ideja koju sam još 2008 godine doneo u Srbiju zajedno sa gotovim predlogom, a koja bi omogućila proizvodjačima mleka, pre svega holštajn populacije krava, momentalni “priključak” sa svetskim liderima u proizvodnji mleka, tada nije bila prihvatljiva stručnjacima u Srbiji, iz samo njima znanih razloga.

Ponovljeni predlog u vezi genomske ocene grla, zamalo nije prošao kao i inicijalna ideja. Ponudjena saradjnja je bila “glatko” odbijena od strane institicije koja bi trebalo da prednjači u promociji novih tehnologija. Ipak, ideja je prepoznata i prihvaćena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – departmanu za stočarstvo, kao i od strane Glavne odgajivačke organizacije Vojvodine. Nakon vrlo profesionalnih razgovra  došlo se do modela saradnje i odluke da se krene sa praktičnim radom na genomskoj selekcij.

Čast da bude prva farma sa genomski ocenjenim grlima pripala je  farmi PD AD Maglić . Uzorci DNK uzeti sa ove farme, obradjeni su Poljoprivrednom fakultetu Novi Sad – departmanu za stočarstvo, i u skadu sa striktnom procedurom o slanju biološkog materijala, poslati u SAD. Nakon mesec dana analiza, farma je dobila nepocenjivo vredne podatke o kvalitetu grla, što svakako zaslužuje, jer je i finansijski u potpunosti podržala ovaj projekat.  

Naravno, “pobednika” ima više, ali najveći su savakako proizvodjači mleka. Već u uzrastu podmlatka od 2 meseca, mada je genomsku ocenu moguće uraditi i na nivou embriona , farmeri mogu doneti pragmatičnu odluku koja se odnosi na profitabilnost proizvodnje mleka.

Ministarstvo poljoprivrede,  konačno može da definiše svoje podsticaje za “kvalitetna grla “ na bazi objektivnih pokazatelja, a selekcionari i stručnjaci Poljopriverednih stručnih službi imaju mogućnost da pokažu i “izmere” svoju stručnost na nivou farme. Genomska ocena je u direktnoj službi struke, i kao takvu je treba omasoviti i koristiti.

Boris Berisavljević, dipl. inž. stočarstva

 

Izvor:Poljoprivrednik

http://www.poljoprivrednik.net/3070-u-srbiji-je-uradena-prva-istorijska-genomska-ocena-krava