banner-image

Produktna berza – kukuruz ostao bez kupaca

Protekla nedelja na organizovanom robno berzanskom tržištu beleži blagu korekciju cena. Najtrgovanija roba po broju zaključnica i finasijski je bila soja. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.150 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.944.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 47,39 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 25,00%.

Kukuruz usled smanjene aktivnosti izvoznika u trgovanju  nije bio prometovana roba na Produktnoj berzi. Cenovni jaz između kupovne i prodajne strane rezultirao je odsustvom prometa ovom žitaricom. Izvozna tražnja je bila na nižim cenama nego što je bila ponuda.

Pšenica je trgovana po cenama od 16,80 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,48 din/kg sa PDV-om)  sa proteinom od 11%. Cena hlebnog zrna zadržala se na istom nivou u odnosu na upoređujući podatak iz protekle sedmice.

Soja je bila najaktivnija berzanska roba kojom se trgovalo. Ova uljarica tokom čitavog marta je zadžala stabilan cenovni nivo uz minimalne oscilacije. Ove sedmice kretala se u cenovnom opsegu od 44,50 do 44,70 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 44,60 dina/kg bez PDV-a što je u odnosu na upoređujući podatak iz protekle nedelje pad za 0,22%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

100

19,14

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5%

200

19,25

Pšenica, rod 2017.  proteini minimum 10,5%

800

18,48

800

18,48

0,00

Pšenica, rod 2017.  proteini minimum 12%

500

18,70-18,92

Soja, rod 2017.

250

48,95-49,17

250

48,95-49,17

-0,22%

Soja, rod 2017. gratis lager do 30.4.

100

48,95

100

48,95

Lucerka, rol bale

10

198,00

 

PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 22.03.2018. godine bio na nivou od 206,77 indeksnih poena, što je neznatan pad za 0,01 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MAJSKI  FJUČERS 2018.

 

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

Pšenica

171,82 $/t

165,57 $/t

166,45 $/t

166,60 $/t

167,41 $/t

Kukuruz

150,62 $/t

147,63 $/t

147,40 $/t

147,63 $/t

148,03 $/t