banner-image

Obnovljen tov junadi u Mrčajevcima

Farma preduzeća „Tera produkt“ u Mrčajevcima, koja je nekada pripadala poznatom čačanskom preduzeću Stočar, oživela je svoje tovilište, jer je danas stigao prvi kontigent tovnih junadi. Radiša Jevtović direktor ove srpsko-tursko-azerbejdžanske firme kaže da je rika teladi za njih dugo očekivana muzika.

„Danas je dovezena prva partija od 50 grla, toliko staje u jedan kamion, tako će se dopremati svakih 10 do 15 dana, kako bi se uskladili dinamika, šta je za klanje, a šta za izvoz. Konkretno današnja partija, pošto se radi o ženskim grlima, namenjena je za italijansko tržište. Tamo već izvozimo, znamo tržište i optimisti smo što se tiče ove proizvodnje. Za stočarstvo je vrlo bitno da ima namenu za poznatog kupca. Sledeća partija će biti muška grla i ona su namenjena turskom tržištu. Što se tiče tehnologije i obrade mesa, ovo tržište je sasvim drugačije, zato ćemo klati u jednoj od većih klanica u Srbiji koja zadovoljava halal standarde. Kako bi ispunili sve te zahteve radićemo pod kontrolom turske inpekcije a agažovali smo i radnike iz Turske“, rekao je Jevtović u izjavi za Glas zapadne Srbije.

On dodaje da je prva partija teladi došla iz okoline Valjeva, jer su tu zatekli kategoriju do 300 kg, a što se tiče Čačka i okoline tu proizvođači moraju da počnu sa uzgojom od 150 do 300 kilograma, a farma će prihvatati i raditi finalizaciju do 500 odnosno 600 kg, jer to predstavlja težinsku grupu za klanje.

Kapacitet farme je 2.500 grla, ali punim kapacitetom računaju i 1.000 grla u jednom turunsu. Farma je snabdevena hranom za dve godine, a u pripremi su bili uključeni proizvođači iz neposredne okoline.

Prema rečima Jevtovića jedan od najvećih stočara u čačanskom kraju Tihomir Đurović je neophodna spona između opštinskih struktura i uzgajivača.

„Svi nekadašnji kooperanti farme, koja je bili deo Stočara, su bili vezani jer se oko nje sav posao vrteo. Vremena su se menjala, farma je imala svoje uspone i padove. Kada je došao novi investitor očekivali smo da stočarstvo ovde oživi. Svi mi proizvođači imamo oko 50 do 100 grla, a ova farma ima kapacitet 2.000. Samo udruženi na tržištu ćemo značiti mnogo više nego pojedinačno. U vlasniku vidimo jednu dobru saradnju za proizvođačem, i kad imamo sigurnog kupca svi ćemo se truditi da povećamo brojno stanje svojih grla“, navodi Đurović u izjavi za Glas zapadne Srbije 

Inače, farma u Mrčajevcima je bila  u sastavu čačanskog preduzeća „Stočar“, i sa 10.000 goveda godišnje bila je najveći izvoznik mesa za zemlje arapskog sveta, Grčku, Italiju. Imovina ovog nekadašnjeg giganta obuhvata sedam štala za tov junadi, magacin, upravnu i ostale zgrade, nadstrešice i bazene, a ukupna površina je 12.900 kvadrata. “Stočar” je privatizovan 2005. godine od strane vlasnika “Pantomarket”, Panta Vučurovića. Međutim, nakon pet godina proglašen je stečaj i farma je napuštena. Tek, 2015. godine farmu kupuje preduzeće „Tera produkt“ za 27 miliona.

Izvor:Glas zapadne Srbije