banner-image

Drastičan pad prometa na berzi

Tokom protekle sedmice na novosadskoj „Produktnoj berzi“ zabeležena je značajno smanjena aktivnost. Samim tim i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nisu doživele značajne oscilacije. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9.861.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 86,79 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 80,33%.

Kukuruzom se trgovalo ove nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu samo sa klauzulom „fco-kupac“ po cenama od 17,70 din/kg bez PDV-a.

Pšenica nije doživela značajne cenovne oscilacije. Hlebno zrno se zadržalo na cenama oko 17,00 din/kg bez PDV-a. (18,70 din/kg sa PDV-om).  U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je niža za 1,16%.

Zrno soje zadržava stabilan cenovni trend koji je imala tokom čitavog marta. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,90 din/kg bez PDV-a (49,39 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,67%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,00 dinara (20,40 din/kg s PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5% fco-kupac

100

19,47

100

19,47

Pšenica, rod 2017. 

50

18,70

50

18,70

-1,16%

Soja, rod 2017.

100

49,39

100

49,39

+0,67%

Suncokretova sačma 33%

100

20,40

100

20,40

0,00%

 

Berzanski index PRODEX je na dan 05.04.2018. godine bio na nivou od 207,52 indeksnih poena, što je neznatan pad za 0,14 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,29%, a kukuruz je poskupeo 2,03%. Loše stanje useva ozime pšenice uticalo je na cenu. Pad očekivanih površina pod kukuruzom uticao je na cenu.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je pojeftinila 0,28%, a sojina sačma je poskupela 2,83%.Na cenu soje je uticala pretnja Kine da će uvesti carinu na američku soju, kao odgovor na američke carine.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je poskupeo 0,42%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,99%, a kukuruz je poskupeo 1,07%.