banner-image

Evropa traži veću zaštitu malih proizvođača

Evropska komisija zatražila je zabranu trgovačkih praksi koje dovode u nepovoljan položaj male i srednje poljoprivredne proizvođače. Takođe su predviđene i kazne kojima bi se sankcionislali svi oni koji se ogreše o poštena pravila trgovine.

Kao problem, Evropska komisija navodi ranjivost malih poljoprivrednih proizvođača kao karike u lancu snabdevanja tržišta hranom koji najčešće nemaju moć da pregovaranjem ostvare bolji tretman niti da robu ponude nekom drugom. Oni najčešće igraju po pravilima koja postavljaju drugi, veći učesnici u lancu trgovine.

Potpredsednik EK Jyrki Katainen naglasio je da loša pregovračka pozicija malih proizođača ugrožava ekonomsku održivost čtavog lanca trgovine. Uspostavljanjem minimalnih standarda u ovom segmentu, kako je istakao, omogućiće se da svi učesnici u lancu imaju jednak tretman i fer tretman u poslu.

-Svaki lanac jak je koliko je jaka njegova najslabija karika, rekao je evropski komesar za poljoprivredu Phil Hogan i naglasio da efikasan može da bude samo onaj trgovački lanac u kojem sve učesnice imaju ravnoravan tretman.

Inicijativa EK, kako je naglasio, ima cilj da da glas onima čiji se glas nedovoljno ili uopšte ne čuje, eliminiše osećaj straha koji imaju, da im se ojača pozicija  i pruži prilika za  ravnopravan tretman u trgovini.

U nefer tgovačke prakse koje će biti zabranjene ili dodatno regulisane ugovorima  između poslovnih strana ubrajaju se kašnjenje plaćanja, posebno kvarljivih roba, otkazivanje porudžbine u poslednjem trentku, retroaktivne izmene ugovora, vraćanje i neplaćanje neprodate robe, naplaćivanje troškova reklamiranja proizvoda proizvođačima i slično.

Komisija zahteva da se  formira javni organ koji će biti kompetetntan da se bavi ovim poslovima.

Agrosmart